AI bildgenerator med DALL-E2

DALL-E 2 är en AI-bildgenerator som är utvecklad av OpenAI. På bara några minuter kan du skapa mycket realistiska bilder med hjälp av AI-teknik. DALL-E 2 kan användas för att skapa illustrationer, designa produkter och generera nya idéer för företag.

DALL-E 2 har ett lättanvänt gränssnitt och kan användas konstnärligt eller för att t.ex. för att ta fram bilder till blogg- och nyhetsartiklar.

Förutom en direkt bildgenerator finns verktyg som t.ex. pensel, som gör att du kan lägga till detaljer eller skuggor i din bild och bygga upp din bild i flera lager.

Testa här

Lämna en kommentar