Dreams studio

DreamStudio är en generativ AI-text-till-bild-webbapplikation som utvecklats av Stable Diffusion. Dreams studio använder naturlig språkbehandling för att generera bilder från uppmaningar och erbjuder användarna inmatningskontroller för att ytterligare anpassa bilden.

Priset för att använda DreamStudio är ungefär 1,18 dollar för 100 krediter. De inställningar som väljs avgör hur krediterna används. Ju högre upplösning t.ex. desto högre kostnad.

Börja här

Lämna en kommentar