Kostnadsjämförelser mellan olika städer

Om du funderar på att flytta till en annan stad eller bara ska resa bort kan du ha nytta av Cost of Living Comparison från NUMBEO. Skriv in två städer och få skillnaden i prisnivå på matvaror, hyror, restaurangpriser etc.
Dessutom kan man jämföra brottsstatistik, hälsovård, luftföroreningar och trafiksituation.

Leave a Comment