Litteraturbanken.se

Litteraturbanken tillgängliggör klassisk svensk skönlitteratur och andra texter gratis. Allting finns läsbart och sökbart på webbplatsen och mer än tusen av titlarna kan sparas ner till läsplattor och mobiltelefoner från webbplatsen eller bibliotekens kataloger (via Libris).

Sök titel eller författare eller leta dig fram genom genrer etc.

Litteraturbanken erbjuder också stöd för lärare i skola och gymnasium för att vägleda eleverna in i litteraturen. I Litteraturbankens Skola finner du pedagogiska ingångar, förslag till uppgifter och lektioner och annat användbart material.

Nya texter tillkommer i stort sett varje månad.

Urvalet av texter

Litteraturbanken är inte tänkt att utgöra en lagringsplats för allsvensk litteratur och omfattar:

Centrala författarskap och utgivningar. En av hörnstenarna i Litteraturbankens verksamhet är digitalisering av textkritiska verkutgåvor. Från första början har två utgivningsprojekt stått i centrum: August Strindbergs Samlade Verk (Nationalupplagan) och C.J.L. Almqvists Samlade Verk. Litteraturbanken inkluderar också ett antal mer fristående projekt t.ex. Selma Lagerlöf-arkivet men även enstaka betydande verk.

Genom SVS kan Litteraturbanken även tillgängliggöra för svensk litteraturhistoria viktiga författarskap som Georg Stiernhielm, Anna Maria Lenngren, Thomas Thorild, Johan Henrik Kellgren, Emilie Flygare-Carlén, Hedvig Charlotta Nordenflycht, Jane Austen, William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, Homeros, Charlotte Brontë, Horatius, Miguel de Cervantes Saavedra, Ovidius m.fl.

Dessutom Tematiska eller genremässiga grupperingar. Kring vissa ämnesområden bildas självklara urval: barn- och ungdomslitteratur, teologisk litteratur, skräcklitteratur, brev och dagböcker (det intima skrivandet), reselitteratur, novellkonst, sonetter.

Även svenska översättningar av betydande internationella verk som bibeltexter, psalmer, dikter, romaner, liturgiska texter, pjäser, barnböcker, noveller, stridsskrifter, filosofiska traktater, libretton, detektivberättelser, handböcker, läromedel etc.

Även svenska verk i utländsk språkdräkt ingår i utgivningsplanen.

.Litteraturbanken tillgängliggör också relevant referenslitteratur. Här återfinns bland annat introduktioner och essäer i verkutgåvor men också större verk (t.ex. Nordisk kvinnolitteraturhistoria.) Syftet är att erbjuda enkelt åtkomliga och vetenskapligt pålitliga studie- och forskningsredskap för både allmänläsaren och specialisten.

Äldre litteraturhistoriska verk och poetiker (t.ex. Lénströms Svenska poesiens historia och Atterboms Svenska siare och skalder) Litteraturbanken tillgängliggör i möjligaste mån all referenslitteratur som sökbar faksimil.

Under 2006 ombildades Litteraturbanken till en ideell förening. Medlemmarna är Kungl. biblioteketKungl. Vitterhetsakademien,Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska AkademienSvenska litteratursällskapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet. Verksamheten har sedan dess bekostats av Svenska Akademien och, från 2009, Kungl. Vitterhetsakademien. Kungl. biblioteket, Svenska litteratursällskapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet har stöttat verksamheten genom tilldelning av resurser och material.

Kommentarer inaktiverade.