Sök i gamla kyrkböcker med tjänsten familia

Med sökverktyget Familia är det möjligt att söka sig tillbaka i historien genom församlingar som finns registrerade i kyrkoboksdatabasen POPUM, från slutet av 1600-talet ända fram till början av 1900-talet.

Börja här

Kommentarer är stängda.