Svensk nationell datatjänst

SND – Svensk nationell datatjänst (SND) har som huvuduppgift att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material.

Kommentarer är stängda.