Standard Ebooks är ett ideellt projekt för att i ett smidigt format tillhandahålla gratis e-böcker från källor vars upphovsrätt löpt ut. Det finns en hel del sajter med fria e-böcker, t.ex. project gutenberg, men ofta är det bara stora textmassor. Standard Ebooks formaterar om texterna så att de blir snyggare och lättare att läsa i t.ex. e-boksläsare.

Standard Ebooks gör riktiga e-boksfiler, ePub, av gamla klassiska böcker vars upphovsrätt gått ut. Man anpassar struktureren och ger dem även ett riktigt omslag.

Det är ett öppet projekt så den som är intresserad kan också hjälpa till att skapa e-böcker.

Besök Standard Ebooks

Lämna en kommentar