Avkastning på kapital genom att köpa preferensaktier i låneförmedlare

Istället för att låna ut pengar t.ex. via peer-to-peer plattformar kan man köpa preferensaktier i låneförmedlare som t.ex. qred eller untie och få en årlig avkastning på (för närvarande) 7% på sitt kapital.

Qred lånar ut pengar till företag helt utan ränta och istället tar man en avgift baserat på lånets storlek och företagets kreditscore. Man använder ett hundratal parametrar för att bedöma företagens kreditvärdighet.

Som investerande privatperson får man skatterabatt på utdelningen och betalar 25% istället för 30% i kapitalskatt. Aktiebolag får helt skattebefriad utdelning och minskar sin bolagsskatt.

Nackdelen är att man inte har någon insättningsgaranti och om qred går i konkurs förlorar man hela eller delar av sitt investerade kapital.

Lämna en kommentar