blackjackSitetips.nu

blackjack

regler

Målet i blackjack är att dra kort som tillsammans ger poängsumman 21 eller så nära som möjligt utan att överskrida 21. En hand vars poäng överstiger 21 har spruckit, och förlorar omedelbart. Är spelarens poängsumma närmare 21 än bankens vinner spelaren lika mycket som han eller hon har satsat, utom när spelaren har blackjack, som ger 1 1/2 gånger insatsen. Om dina två första kort är ett ess och 10, har du en blackjack-hand eller en ”naturlig” 21! Blackjack slår alla kort, som först med ett tredje eller fler kort blir 21. Alla ”bildkort” räknas som 10, kort mellan 2 och 10 har det värde som står på dem. Ett ess räknas som 1 eller 11. Efter att du fått de två första korten, har du i princip två möjligheter – om du inte fått en blackjack:

1. DRA (Hit) för att få ytterligare ett kort.
2. STOPP (Stand) Inga fler kort

Observera
Banken måste dra kort, så länge tills minst ett värde på 17 är uppnått. Vid 17 eller mer får inga fler kort tas.

Ytterligare spelmöjligheter i Blackjack

Dela (Split)
Om du har två kort med samma värde på handen, så kan du dela din hand. Den ursprungliga insatsen sätts på den ena handen och för den andra handen görs en insats till samma värde. Men om du delar två ess, fås bara ytterligare ett kort till varje hand. Om du delar två ess och summan på dina kort blir 21, gäller detta inte som blackjack, utan endast som 21. Det går inte att dela en hand mer än en gång.

Fördubbla (Double)
Man kan fördubbla vid de första två korten, om du inte har en blackjack. Görs detta, fås bara ytterligare ett kort. Den första insatsen måste fördubblas.

Försäkring (Insurance)
Om bankens upplagda kort är ett ess, kan en en sidoinsats göras, som kallas för försäkring. Om detta görs, satsar man än en gång (hälften av den första insatsen), på att dealerns dolda kort är 10. Är detta fallet, betalas 2:1 av ”Insurance”-vadet ut och det första vadet räknas som förlorat, eftersom du slogs av bankens blackjack. Om banken inte har någon naturlig blackjack, förloras ”Insurance”-vadet och given spelas klart som vanligt.

Vinstchanser
Vinst genom: Utbetalning
Högre hand 1 – 1
Blackjack 3 – 2
Försäkring 2 – 1

Spelanvisningar

1. Bestäm insatsen

2. Dealern ger dig två kort även dealern får två kort, varvid endast det ena visas.
Med hänsyn av kortens värde har man följande möjligheter:

o Dra (Hit) – ytterligare ett kort.

o Stopp (Stand) -inga fler kort.

o Fördubbla (Double) – fördubbla din insats.

o Splittra eller dela (Split) – du har fått två kort med samma värde och har därmed rätt att ”splittra” (dela) dina kort. På den andra splittrade handen måste du placera en insats som är lika hög som den ursprungliga insatsen. För varje hand så får man så många kort man vill med ett undantag: Om du splittrar två ess, får du bara ett kort per ess. Observera, att din hand bara kan splittras en gång, d.v.s. är ditt tredje kort identiskt med de två andra, går det inte att bilda en tredje hand med det.

Odds

Om du spelar optimalt är casinots fördel från 2 % på blackjackborden, (jfr upp till 12 % på en automat och 28 % på Keno).
En strategispelare reducerar casinots fördel från 2 % till 0,5 %.

Strategi

En metod för att öka vinstchanserna i blackjack är att andvända sig av statisktisk analys. Eftersom croupieren måste följa ett visst antal regler måsta hon/han alltid ta ett ytterligare kort om denna har 16 eller mindre och måste alltid stanna på 17 eller mer. Ett av croupierens kort är alltid synligt och följande matris visar sannlolikheten för att croupieren kommer att gå över 21.

Croupieren
visar följande kort:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ess
Procent
chans att croupieren går över 21 :
35%
37%
40%
42%
42%
26%
24%
23%
23%
17%

blackjack matris

BLACKJACK
MATRIS

Följs
matrisen i blackjack fås i längden 98% av insatsen.

HIT -Ett kort till
STAND – Stanna och croupieren vänder sina kort
DOUBLE – Dubblar
SPLIT – Splittar ett par

 

DINA
KORT
CROUPIERENS
KORT
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ESS
2
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
3
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
3
(Ess + 2)
HIT
HIT
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
4
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
4
(2+2)
HIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
HIT
HIT
HIT
HIT
4
(Ess + 3)
HIT
HIT
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
5
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
5
(Ess + 4)
HIT
HIT
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
6
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
6
(3+3)
HIT
HIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
HIT
HIT
HIT
HIT
6
(Ess + 5)
HIT
HIT
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
7
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
7
(Ess + 6)
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
8
HIT
HIT
HIT
DOUBLE
DOUBLE
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
8
(4+4)
HIT
HIT
HIT
DOUBLE
DOUBLE
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
8
(Ess + 7)
STAND
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
STAND
STAND
HIT
HIT
STAND
9
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
9
(Ess + 8)
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
10
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
HIT
HIT
10(5+5)
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
HIT
HIT
11
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
12
HIT
HIT
STAND
STAND
STAND
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
13
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
14
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
15
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
16
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
HIT
HIT
HIT
HIT
HIT
17
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
18
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
19
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
20
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
21
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND
STAND

Räkna kort

Korträknande vid blackjack bordet är ett sätt att skaffa sig en långsiktig statistik fördel gentemot casinot.

Varför är de låga korten bättre för croupieren?
Den underliggande principen bakom korträknande i blackjack är att en kortlek med många tior och ess är bra för spelaren, och en kortlek med många småkort är bra för croupieren. Orsaken till detta är komplicerad, men för att ta två exempel: 1) Blackjacks är mer vanligt förekommande i en kortlek full av tior och ess, vilket ger en större fördel för spelaren än croupieren. 2) Sannolikheten att ’bli tjock’ dvs, gå över 21, med en ’stiff hand’ är större. ’stiff hand’ = om dina första kort är totalt 12-16. Croupieren måste ta dra (hit), och spelaren måste inte.

Genom att räkna kort kan vi räkna ut när det är mer höga än låga kort kvar i kortleken/kortlekarna, och vi höjer därför vårt insatser beroende av detta, och får på så sätt en fördel gentemot huset.

Vanligt korträkningssystem i blackjack
Ett vanligt sätt att räkna kort på ger ett värde till korten enligt följande princip:

Tvåor till sexor får ett värde av +1
Tior till ess får ett värde av -1
Sjuor, Åttor och Nior värderas till noll.

Som visas ovan, är det fem kort med +1 och fem kort med -1, så om du räknar en hel kortlek kommer du hamna på noll.

När spelaren ser de spelade korten så adderar spelaren värdena av dessa kort. Man startar på noll och sedan flukturerar den pågående räkningen mellan negativt och positivt värde. Till exempel, om den första handen från en kortlek är en Tvåa (+1), en Nia (0), en Kung (-1), ett Ess (-1) och en Knekt (-1), så blir pågående räkningen -3.

Exempel
Poängen med detta system är att satsa pengar när kortleken är mer fördelaktig för spelaren, och inte satsa vid motsatsen. Under spelets gång, använd grundläggande blackjack strategi. (länka till chart) Genom att alternera storleken på insatserna på detta sätt, kommer du att satsa mer pengar när korten är till din fördel och mindre när korten är till casinots fördel, vilket resulterar i att mer vunna pengar än förlorade pengar!

Du bestämmer storleken på din insats. Om din första insats var $10 och korträkningen efter detta blev +2, så skulle du höja insatsen till $20 (dubbelt, jämfört med din första insats).

Om mer än en kortlek används så hjälper korträkning för att bestämma hur mycket du ska satsa. Allt du behöver göra är att dela din pågående räkning med antalet kortlekar som är kvar. Så om det vore en och en halv korlek kvar så skulle du dela den pågående räkningen med 1,5.

Andra korträkningssystem
Det finnd många olika korträkningssystem och inte alla system börjar på noll med en nyblandad kortlek. En del system är balanserade system, vilket betyder att om du tog en hel kortlek och räknade igenom den, så skulle din slutliga pågående räkning hamna på noll. Ett obalanserat räknesystem, skulle inte hamna på noll efter att ha räknat igenom kortleken.

Lämna en kommentar