Investera i aktier, fonder eller andra finsiella produkter

Skaffa ett konto hos Nordnet för att enkelt och till låga avgifter kunna investera i aktier, fonder eller andra finansiella produkter.

Genom att vara investerad i aktiemarknaden kan man få en avkastning på sitt kapital och skydda sig mot att inflationen urholkar kapitalet eftersom värdet på företag vanligtvis stiger i takt med inflationen till skillnad från pengar på ett konto utan ränta eller kontanter.

Historiskt sett har aktiemarknaden i USA ökat med ca 10% per år inklusive utdelningar sedan 1920-talet till idag och under samma tidsperiod har den svenska marknaden ökat ytterligare något mer.

Historisk avkastning är dock inte någon garanti för framtida avkastning.

Börja här

Lämna en kommentar