Vilken anställningsform passar dig?

I dagens samhälle finns det fler anställningsformer än bara anställda eller arbetslös. Du kan tjäna pengar på många olika sätt idag. Om du är ny på marknaden kan vi berätta om vilka anställningsformer som är vanligast idag samt deras för- och nackdelar.

Frilans

När du jobbar som frilansare har du ingen fast arbetsgivare. Du är egentligen en egenföretagare som har F-skatt och fakturerar för dina timmar. Det är skönt att kunna välja uppdrag och du har friheten att lägga upp arbetet så det passar dig. Problemet kan vara att hitta tillräckligt många återkommande kunder för att ta ut en stabil lön varje månad. Det kan också innebära mycket övertid eftersom projekten gärna växer och blir större än vad en person klarar på normal arbetstid.

Inhyrd

Många väljer idag att bli uthyrd till olika företag. Antingen genom bemanningsföretag eller medlare som hjälper till att hitta placeringar. Företag som Brightmill har exempelvis hjälpt många företag att hitta temporära chefer inom olika branscher. Oftast handlar arbeten om att hand om en verksamhet som är mitt i en rekryteringsprocess eller för att genomföra större organisationsförändringar. Ibland är du anställd av bemanningsföretaget eller så arbetar du som frilansare och använder ett förmedlarföretag för att hitta kunder.

Vikariat

Ett vikariat kan vara under ett eller två år eller bara några veckor till en dag. Vikariat är nog den mest osäkra anställningsformen eftersom det är svårt att planera hur mycket du kommer att jobba. För dem som söker en sidoinkomst eller är på väg in eller tillbaka till arbetslivet kan vikariat ge en mjukstart. Du jobbar den tid du vill samt att du kan ha fler än en arbetsplats för att få fler timmar. En klar nackdel är att pensionen påverkas av att du arbetar timmar och att du kanske inte kommer upp i 40 timmar i veckan.

Lämna en kommentar