Strukturerade produkter

Sparprodukter  som innehåller två eller flera olika delar av sparande eller investeringar kallas vanligtvis för strukturerade produkter. Strukturerade produkter är således ett samlingsnamn för ett antal olika produkter, men men … Continue Reading →

Aktiekapital i aktiebolag

Funderar du på att starta aktiebolag? Utredningen om ett enklare aktiebolag har föreslagit att det lagstadgade kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag sänks till 50 000 kr. I … Continue Reading →

Näsa för pengar

Judarna har näsa för pengar. Själv är jag inte så imponerad. Jag kan själv få in ett par tiokronor vilket ju är mer värt.