Films for action

filmsforaction.org listar dokumentärer som lyfter viktiga sociala, ekonomiska och miljöfrågor och som kan bidra till att förändra världen.