Vad är pengar

Definitionen av pengar är “ett allmänt accepterat betalningsmedel”. En mer filosofisk definition skulle kunna vara att pengar är en ide om att allt går att byta mot allt annat. Pengar … Continue Reading →