Skyddsrum

Vad som krävs av ett skyddsrum beror på vad det ska skydda mot. Även en gammal jordkällare kan t.ex. antagligen ge ett tillräckligt skydd mot splitter, men skulle inte skydda vid en direkt granatattack på själva jordkällaren.

I städer fungerar ofta källare till hyreshus som skyddsrum men det finns även bergrum för ändamålet.

I Sverige finns ca 65 000 officiella skyddsrum och man kan hitta sitt närmaste skyddsrum på MSB:s skyddsrumskarta.

Att anlägga ett officiellt skyddsrum omfattar en mängd specifika krav, både i fråga om konstruktion och material. Skyddsrummet ska till exempel vara helt gastätt och klara en tryckvåg motsvarande en 250 kilos bomb inom fem meter från utsidan. Boken Skyddsrum SR 15 ger en bra handledning och beskriver utformning, stomkonstruktion, installationer och skyddskomponenter.

Skyddsrum SR 15