Tillgång till information vid en katastrofsituation


Information
Idag hämtar många i första hand information via internet och det man kan göra för att i möjligaste mån ha tillgång till denna källa av information är att t.ex. ha flera olika abbonemang t.ex. både en fast uppkoppling och en mobil uppkoppling. Dessutom måste vi kuna förse mobilen med ström vid ett strömavbrott, lämpligen genom att ha en eller flera powerbanks laddade i förväg tillgängliga eller att ha en handdriven eller soldriven mobilladdare.

Men vid en katastrofsituation kan åtkomsten till internet vara bruten p.g.a. faktorer som vi inte har kontroll över. Samhällets primära kanal för information till allmänheten kommer ännu en tid vara via radiosändningar. Därför behöver man en batteridriven radio med extra batterier, alternativt en vevradio som kan drivas med handkraft.

Att ha tillgång till fakta, instruktioner, kontaktuppgifter, kartor och annan information i pappersform eller lagrad lokalt på hårddisk är också en bra förberedelse för att inneha tillräckliga kunskaper för att klara av en katastrofsituation, och naturligvis ännu bättre att lära sig utantill hur man använder olika typer av utrustning samt annan användbar information.Mat och vatten vid en katastrof

På vilket sätt kan jag förbereda mig för att ha tillgång till mat och vatten inför exempelvis en naturkatastrof?

Mat och vatten är de mest grundläggande tillgångarna en normal människa behöver tillgång till vid ett nödläge eller en krissituation.

Vatten
Även om kommunen ofta tillhandahåller vatten vid olika utdelningsplatser vid en nödsituation kan det vara bra att ha en viss mängd vatten lagrat också eller åtminstone dunkar att kunna lagra vatten.
Vatten håller i sex månader under förutsättning att det förvaras mörkt och relativt svalt så byt ut vattnet i dunkarna två gånger per år. Man kan också förvara petflaskor med vatten i frysen för längre hållbarhet.
Man kan också skaffa utrustning för vattenrening eller vattenreningstabletter för att ha tillgång till rent vatten från naturen.

Mat
Det rekomenderas att ha matreserver för en vecka hemma. Maten bör ha ha lång hållbarhet och kunna förvaras i rumstemperatur utan att bli dålig. Det bör också vara mat som inte kräver för lång tillagningstid eller så mycket vatten vid tillagning.
Genom att köpa konserver och tetrapack blir det både billigt och lång hållbarhet. Köp så näringstät mat som möjligt, som går fort att tillaga och som du och dina nästående kan tänka er att äta.
Byt ut den lagrade maten regelbundet genom att du använder maten från ditt förråd regelbundet och istället ställer dit motsvarande mängd nyinköppt mat.
Du behöver också kunna tillaga maten även om strömmen har gått, så tillgång till en vedspis, en portabel bränsledriven kokanordning samt bränsle är nödvändigt bra att ha. Det är bra om man har en variant som klarar av flera olika sorters bränslen eller ha två olika typer av kök. T-sprit som används i klassiska trangiakök är t.ex. svårt att tända när det är kallt och även gasolkök kan strula när det är minusgrader.

Primus omnifuel kan t.ex. drivas av antingen gas, bensin, diesel fotogen eller flygbränsle. Ett komplement till t.ex. ett gasolkök kan annars vara biolite campstove 2 som eldas med organiskt material t.ex. pinnar, kottar eller pellets.
Vid förbränning bildas koldioxid men även kolmonoxid som är giftigt. Sörj för god ventilation. Ett kök som är godkänt för användning inomhus är campingköket Bright Spark. Ställ dock aldrig ett kök med låga under köksfläkten p.g.a. brandrisken.

Om strömmen går behöver du belysning, särskilt under den mörka årstiden, så köp ett par ficklampor med batterier, värmeljus och oljelampor med bränsle.