ETF

ETF står för Exchange Traded Fund, eller på svenska börshandlad fond. Genom att köpa en s.k. ETF kan man få tillgång till en hel marknad, bransch, land eller region. Då … Continue Reading →

Köpa båt

Prisutvecklingen på båtar under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet har varit stabil. Ofta kunde man få igen pengarna för en båt när man sålde den, ibland med ränta. … Continue Reading →

Investera i konst

Historiskt sett har investeringar i konst inte varit bättre än investeringar i aktier. Men det finns naturligtvis exempel på investeringar i konstverk som varit riktiga klipp. Men konstmarknaden är extremt … Continue Reading →