Enklare kontroll över aktiebolags ägare med e-aktiebok

 

Det är inte alltid som lagstiftningen och administrationen hänger med den tekniska utvecklingen.  Som exempel kan nämnas fall där man måste skriva ut ett i övrigt digitalt dokument för att skriva under med penna istället för att kunna använda någon form av e-legitimation eller digital underskrift.

Ett annat område är aktiebolags aktieböcker. Varje aktiebolag måste ha en aktiebok som skall innehålla en förteckning över alla aktier och aktieägare. Det är styrelsen i ett aktiebolag som ansvarar för att aktieboken förs och är uppdaterad. Alla ägarförändringar i ett aktiebolag skall  registreras i bolagets aktiebok. En aktiebok skall också  hållas offentlig och tillgänglig.  Det säger sig själv att med dagens globala samhälle där man kan ha möten via videokonferenser och liknande kan det vara en hämmande faktor om revisorerna eller andra ska behöva ta sig till en fysisk plats för att kontrollera aktieboken.  En lösning på detta är att använda en e-aktiebok som uppfyller alla de krav som ställs och som dessutom underlättar hanteringen. Den information som lämnas till E-aktiebok tillgänglighålls endast för bolaget, bolagets ägare och bolagets övriga funktionärer. Verktyget ger många fördelar, både för investerare och bolag. Här kan man också registrera bolagshändelser som kan ske och som påverkar bolagets ägare och bolaget.

Genom att använda E-aktieboks systemtjänst för aktieboksadministration ökas dessutom transparensen mellan bolaget och dess ägare.  E-aktiebok tillhandahåller ett gemensamt gränssnitt som kan delas mellan ägare och bolag samtidigt som det förenklar bolagsadministrationen. Man erbjuder också en aktiedepåtjänst med möjligheten att samla och följa sina investeringar i onoterade bolag.

Leave a Comment