Fake name generator

Om du registererar dig för ett onlinekonto eller namnunderskrift och inte vill använda dina personuppgifter kan du skapa påhittade personuppgifter med  Fake Name Generator.

Men tänk på att inte ge falska personuppgifter vid legalt bindande avtal eftersom du då gör dig skyldig till ett brott.

Leave a Comment