sapienplus.com – folk med superkrafter

sapienplus.com listas verkliga människor med superkrafter.
Ibland kan det vara någon mutation som gör att de får andra egenskaper än de flesta andra av oss, men träning kan också ha betydelse.

Leave a Comment