Preppa billigt

Ibland ser man personer som lägger stora summor pengar på sin prepping, ofta genom att köpa ny exklusiv utrustning som kanske aldrig används.
Men det kan vara viktigt att lära sig att preppa billigt d.v.s. att vara förberedd på det oväntade utan att det kostar en massa pengar.

Den viktigaste preppingen är kunskap och den är ofta gratis. Dessutom är den lätt att bära. En erfaren och kunnig överlevare klarar sig ofta mycket bättre, trots begränsad utrustning än en oerfaren individ, även om denna skulle ha all möjlig utrustning.

Anledningen till att det är en föredel att preppa billigt är att i en krissituation är ofta alla tillgångar av värde, även pengar, trots att man inte kan äta dessa.
Men det är ett känt faktum att vid en nödsituation klarar sig ofta de med mer tillgångar bättre än den som har väldigt begränsade tillgångar.

Om matpriserna är så dyra att man inte har råd att köpa mat, när den lagrade maten är slut är det en klen tröst att man har en top-notch vildmarksspis.

Att preppa billigt tar tid. Det är ofta billigare att köpa de enskilda delarna till en krislåda än att köpa en färdig krislåda. Genom att över tid bygga upp ett förråd med användbara saker när det är rea.

På second hand eller loppmarknader kan man hitta mycket användbart till bra priser t.ex. yllefiltar eller fotogenlyktor.

Ett annat råd är att skaffa saker som man även kan använda vid vissa tillfällen även till vardags. Att skaffa ett utekök som man kan använda på utflykter eller liknande. Då tränar man sig på att använda sin utrustning samtidigt som utrustningen kommer till användning även om det inte inträffar någon extraordinär händelse.

Även när det gäller prepping av mat är det en bra ide att skaffa mat som man även skulle kunna tänka sig att äta till vardags och rotera matvarorna, d.v.s när det är billigt så köper man mer konserver eller torrvaror och om man redan har tillräckligt mycket lagrat så äter man upp de äldsta varorna eller de varor som har kortast hållbarhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *