Övningar hos svenska försvaret

En viktig del i Försvarsmaktens verksamhet är att öva inför olika typer av situationer som kan uppstå. Försvaret genomför regelbundet stora som små övningar för att förbanden ska vara redo när det är skarpt läge.

Vissa av övningarna är små och berör bara ett begränsat antal personer. Andra övningar är stora och inkluderar många olika förband och länder. De internationella övningarna att stärka möjligheten att kunna samarbeta med andra länders militära styrkor och för att Försvarsmaktens olika förband inom armén, flygvapnet och marinen ska bli samspelade.

Därför bör man inte så fort det man ser en trupp soldater eller hör stridsflygplan börja oroa sig för att kriget är här. Kolla först upp om det är någon större planerad övning i det område du befinner dig.

Här är t.ex. några av Försvarsmaktens aktuella större övningar:

 
Utöver detta över t.ex. varje förband inom nationella skyddsstyrkorna (hemvärnet)  1-2 gånger per år och man kan också se personer klädda i militära kläder eller militära fordon vid förflyttningar till en övning eller vid samhällsinsatser som t.ex. eftersök eller krissituationer som större skogsbränder eller andra naturkatastrofer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *