Samband mellan ekonomiska skulder och fetma

En ny undersökning har funnit ett starkt samband mellan fetma och dålig ekonomi. Den som känner att det är omöjligt att någon gång i framtiden kunna betala av sina skulder är mer än dubbelt så benägen att bli överviktig.

Undersökningen drog också slutsatsen att de skuldsatta blivit allt yngre och saknar i större utsträckning utbildning på högre nivå. Dessa individer är också mer benägna att bli deprimerade och överviktiga. I Tyskand, som exempel , är 11 % av befolkningen överviktig samtidigt som 25 % av alla skudsatta tyskar är överviktiga.

Forskarna menar att folk som är skuldsatta tenderar att kompensera med olika former av ”belöning” som till exempel mat. Maten blir då en form av självmedicinering för att hantera stressen.

Dessutom har den som har säme ställt dåligt med  pengar över till frukt och grönsaker, och risken är att de överlag köper billig skräpmat med dåligt näringsvärde när de handlar. Det hela blir en ond och ohälsosam cirkel som är mycket svår att bryta utan hjälp.

Inkomster till musiker från Stim och Sami

Medan skivförsäljningen befinner sig i fritt fall ökar musiklivets inkomster från annat håll.

Varje gång en låt framförs i radio, tv, affärer, restauranger, frisersalonger, väntrum, gym och på konserter har de två upphovsrättsorganisationerna Stim och Sami laglig rätt att kräva in ersättning åt sina medlemmar. Stim samlar in pengar till dem som skrivit musik och text, Sami för sångarna, musikerna och producenterna som spelat in låtarna.

År 2008 inkasserade svenska Stim totalt 904 miljoner kronor för framföranden av musik. Det är en ökning med drygt tre procent jämfört med året före och Ett nytt rekord.

Sami å sin sida ökade insamlingen i fjol med 14 procent till 160 miljoner kronor, också det ett nytt rekord.

Enligt Grammofonleverantörernas förening såldes det musik för drygt 780 miljoner kronor i Sverige 2008. Det innebär att Stims inkasserade pengar för offentliga framföranden nu överstiger värdet av den samlade skivförsäljningen i Sverige.

Medan endast en mindre del av pengarna för varje såld skiva går till artist och upphovsmän går huvuddelen av Stims och Samis insamlade medel direkt ner i musikskaparnas fickor.

Stim och Sami får in listor från radio- och tv-kanaler och konsertarrangörer om vilka låtar som spelas.
Verksamheter som använder bakgrundsmusik, till exempel butiker och frisörer, rapporterar däremot inte in låtvalen. Där använder Stim istället en så kallad fördelningsnyckel, som baseras på att ett urval verksamheter tillfrågats om vilka radiokanaler de brukar spela. Sedan används spellistorna från de kanalerna för att räkna ut vilka upphovsmän som ska få betalt.

Av de 23374 upphovsmän som fick pengar från Stim 2008 fördelades pengarna så här:
89 upphovsmän fick över 500000 kronor.
4223 upphovsmän fick mellan 5000 och 500000 kronor.
4327 upphovsmän fick mellan 1000 och 5000 kronor.

100 kronor går till upphovsmän och förlag varje gång en tre minuter lång låt spelas i en riksradiokanal.

Artisten får för närvarande 0,23 öre varje gång en låt spelas på spotify.

passiva inkomster

Det finns många sätt att skaffa sig passiva inkomster. Många tror att passiva inkomster är en myt. Kanske för att de tänkt att det bara ska vara att trycka på en knapp och därefter erhålla en passiv inkomst utan något arbete. Så är det naturligtvis inte. Passiva inkomster innebär istället att man får en inkomst från något man gjort tidigare istället för att ersättning för något man gör för tillfället. Men ofta krävs det ett hårt bakgrundsarbete. För en del kan det vara frustrerande att behöva arbeta utan att initialt få någon ersättning över huvudtaget, så det krävs en hel del framförhållning tålamod och positivt tänkande för att nå dit man vill.

De flesta inkomster är heller inte helt passiva på så sätt att inget inkomstflöde varar för evigt och det krävs ofta att man håller sig uppdaterad inom sitt ämne för att det ska kunna rulla på. Många får t.ex. stora inkomster genom reklamfinansierade sidor som rankats högt i sökmotorer, men om man inte uppdaterar sidorna och håller sig uppdaterad kring vad som händer kommer de förr eller senare att rankas ned och de passiva inkomsterna minskar.

Passiva inkomster kan delas upp i inkomst av kapital och passiva inkomster som inte kräver något större startkapital. Det är den senare kategorin som de flesta brukar vara intresserade av så vi börjar med den.

Passiva inkomster som inte kräver något större startkapital
MLM
Det som mest förknippas med passiva inkomster är MLM, multi level marketing. Det kanske också är här som många har fått sina negativa erfarenheter. Man har hoppat på något erbjudande som lovar guld och gröna skogar om att pengarna ska trilla in genom bara ett par timmars arbete om dagen. Så kanske det kan bli efter ett antal år av hårt slit med försäljning och värvande och nya försäljare. För det är det som multi level marketing går ut på. Att sälja en produkt, samt att man får provision när de som man själv värvat till företaget säljer eller värvar nya medarbetare som säljer.

Skillnaden mot ett pyramidspel är att i ett pyramidspel finns ingen fysisk produkt utan man kanske betalar en summa för att ansluta och sedan ska man hitta fler som betalar denna summa för att ansluta och man får då en del av vad de betalar och det som dem som de i sin tur värvar betalar. Lönsamt för de som är tidigt ute men en förlust för de som kommer in innnan hela pyramidspelet rasar ihop. Dessutom olagligt, så många pyramidspel har någon form av imaginär produkt för att dölja upplägget.

Affiliate
Affiliate innebär att man får betalt för att värva kunder eller besökare till butiker och webbsidor. Om man lyckas bygga en välbesökt sida kan man få betalt för annonser som man placerar på sidan och om sidan upprätthåller ett stort besöksantal utan att man behöver lägga ned alltför mycket arbete på den kan det ge stora inkomster i förhållande till arbetsinsatsen, d.v.s. till stor del passiva inkomster. Nivån på inkomsterna kan dock variera mycket eller helt utebli om webbhotellet får driftstörningar.  Det krävs därför ofta att man har ett stort innehåll, kanske uppdelat på flera olika webbsidor och webbhotell och man kan då också dra nytta av den s.k. långa svansen (the long tail) d.v.s. att man kan få besökare från en mängd olika källor och sökord. Även om de var för sig inte ger så mycket så kan det tillsammans bli mycket.
Man kan också jobba med mindre och mer nishade sidor. Då behöver man ofta inte inte lika många besökare utan kan dra fördel av att konverteringen från klick till sale är hög.

Revenue share
Främst spelbolag använder en form av ersättning som de kallar revenue share, eller del av omsättningen. Det innebär att man istället för att få betalt när man förmedlar trafik till sidan eller värvar en ny kund får man en andel av vad den värvade kunden ger i inkomst. Om man når framgång här kan man tala om helt passiva inkomster eftersom inkomsterna kan fortsätta att komma även efter att sidan är nedlagd, men man kan naturligtvis aldrig veta hur länge de värvade kommer att stanna kvar som kunder.

Företagsledande
Att vara chef för ett företag kanske inte förknippas med passiva inkomster då en chef ofta arbetar extremt mycket. Men om man lyckas skapa ett företag som gör god vinst och om man hittar anställda som kan utföra sysslorna på ett bra sätt kan man tjäna pengar med en förhållandevis liten arbetsinsats. Det krävs dock ofta hårt arbete för att komma dit och man behöver naturligtvis jobba med rekrytering och se till att de anställda sköter sitt jobb. Många i den här situationen väljer dock inte att dra ner på arbetstakten utan istället att jobba ännu mer och expandera företaget.

Bidrag
Bidrag är väl inte det första man tänker på när man pratar om passiva inkomster. Även om ingen motprestation krävs i form av arbete ges bidrag endast till personer i en viss situation t.ex. om man inte kan försörja sig på annat sätt och det har ofta ett antal villkor förknippade med sig så det ger inte den ekonomiska frihet som förknippas med andra former av passiva inkomster, så  det är därför bidrag inte brukar vara det första man tänker på när man pratar om passiva inkomster, även om det i allra högsta grad är det.

Skriv en bästsäljare eller en slagdänga

Om man skriver en bok eller producerar en låt kan man få passiva inkomster lång tid framöver. om den fortsätter att vara populär kan t.o.m. arvingarna inkassera stora belopp under lång tid framöver. Dels genom ersättning för sålda böcker, eller ljudfiler men även genom stim och sami samt författarpenning.

Semester
En vanlig anställning är ju inte vad man förknippar med passiva inkomster, men semesterlagen ger varje anställd 25 dagar passiv inkomst varje år. Det är mer än vad många hårt arbetande företagare lyckas nå upp till. Dessutom får den anställda en rad tillfällen av vidareutbildning, dötid och liknande som de får betalt för utan att jobba. För att en företagare ska kunna unna sig det krävs att han lyckas generera någon form av passiv inkomst.

Passiva inkomster från kapital

Den som har förvärvat ett stort kapital, kan få ytterligare passiva inkomster i form av ränta eller annan avkastning.

Hur mycket kostar en invandrare samhället

Någonstans mellan 39,1 och 58,7 miljarder kronor kostade invandringen Sverige år 2006, mätt som skillnaden mellan vad invandrare tog i anspråk av de offentliga transfereringarna och vad som betalades in. Det konstaterar Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Växjö universitet, i Invandringen och de offentliga finanserna (ESO 2009:3), en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

Det är förstås vanskligt att räkna på ekonomiska effekter av invandring. Först och främst är det ju inte nödvändigtvis invandringen i sig som ska betraktas som kostnaden. Man kan istället se den låga sysselsättningsgraden bland invandrare som huvudproblemet. Ekberg visar också att höjd sysselsättning skulle kunna vända röda siffror till svarta.

Den norske ekonomiprofessorn Kjetil Storesletten bedömde för sex år sedan att en genomsnittlig invandrare till Sverige gav en samhällelig utgift på cirka 170000 kronor under sin livstid, vilket ger en något annorlunda bild.

Det finns vidare många andra sätt att utföra själva beräkningen. Vissa skulle hävda att exempelvis kostnader för invandrares överrepresentation i brottsligheten borde räknas med, medan andra skulle vilja räkna in det tillskott i internationell handel som uppkommer med de nya kontakter i andra länder som invandrare har med sig hit.

Ekberg håller fast vid den metod han använt tidigare, alltså beräkningar av hur de offentliga transfereringarna utfaller. Invandringen har alltsedan början av 1990-talet årligen kostat mellan 1,5 och 2 procent av BNP. Dessförinnan utgjorde invandringen en statsfinansiell vinst. Miljardbelopp blir lätt abstrakta, men som jämförelse kan sägas att det motsvarar mer än vad exempelvis försvaret eller rättsväsendet kostar. 

För det första måste arbetsmarknaden här hemma vidgas. Det kan antagligen bara ske genom att servicesektorn växer, med sådana lågkvalificerade och lågbetalda jobb som normalt saknas i Sverige.

För det andra måste arbetskraftsinvandringen få högre prioritet. Ta lärdom av Kanada, där jobbskapande invandrare i praktiken försörjer flyktinginvandringen.

Världens bästa aktie

Ofta får den som håller på med aktie frågan vilken aktie som är “bäst”? Frågan är naturligtvis omöjlig att svara på eftersom det beror på vad man menar med en bra aktie, vilket tidsperspektiv man tittar på, och vad man har för avsikt att göra med aktien etc. men oftast menar den antagligen ganska okunniga frågeställaren att en bra aktie är en aktie som ökar extremt mycket i värde under en längre tidsperiod, så att man kan köpa den och ta hem en ordentlig vinst nästan oavsett när man säljer.  Om man istället tittar på vad en aktie är, en andel av ett företag, så borde det inte finnas några sådana aktier om inte börsen är ett pyramidspel. Visst kan ett företag öka ofantligt i värde, men inga träd växer till himlen utan någon gång kommer säkerligen företaget möta motgångar i form av misslyckade affärer eller konkurrens från bättre anpassade aktörer.

Men om vi återgår till frågan i frågeställarens perspektiv så skulle man idag skulle kunna svara svenska handelsbanken. Handelsbanken noterades år 1900 och hade då en nettovinst på 1 miljon kronor och ett börsvärde på ca 6 Mkr vilket skulle motsvara ett p/e-tal på 6. Handelsbanken har aldrig gjort fusioner men väl ett antal köp som oftast betalats med egna medel. En jämförelse med dagens börsvärde ger en uppgång på 1,9 miljoner procent eller med knappt 10 procent om året i genomnsnitt. Då är inte de oftast generösa utdelningarna inräknade.  En annan kandidat skulle kunna vara schweiziska Nestlé som gick till börsen redan 1873 under namnet Anglo Swiss Condensed Milk Company. Uppgången sedan 1900-talets  början kan beräknas till 980 000 procent. Om man tycker att 100 år är för lång period att titta på kanske man istället skulle svara Berkshire Hathaway som  en av världens “bästa” aktier. Sedan 1964 har aktien Berkshire Hathaway haft en kursuppgång på 362 300 procent.

Att aktier har kunnat ha en sådan dramatisk ökning i värde beror på en dramatisk förändring av aktiers värde. Tidigare var aktier en källa till avkastning. Aktieutdelningen var ett alternativ till ränta och det var historiska vinster som var intressanta. Det är en stor skillnad mot dagens värderingsmodeller som bygger på framtida vinster eller t.o.m. kassaflöden som ju inte alls hör till aktieägarna.

Även om de flesta aktier inte ökat lika mycket som dessa aktier så har värderingen av aktier ständigt ökat. Det betyder att aktier som varit noterade länge generellt har haft en kursuppgång som varit större än företagets värdeökning och nya aktier som noteras säljs till en kurs som ligger mycket högre i förhållande till företagets värdering eller förväntade vinst än vad företag gjordes som introducerades för 50 eller 100 år sedan. Det innebär att aktier inte kan väntas ha samma värdeökning de kommande 100 åren. Såvida inte börsen är ett pyramidspel och bubblan inte har hunnit punkteras innan dess. Och då menar jag inte korrigeringarna som varit vid 2000-talets it-krash eller 2008 års finanskrash utan korrigeringar som värderar aktier efter substans på en nivå som när handelsbanken introducerades i början på 1900-talet.

Öka din inkomst med 1000%

Brian Tracy har föreläst för miljontals människor världen över och även tusentals svenskar har hört honom. Bl.a. hans föreläsning i Globen i Stockholm oktober 2009.

Hans formel för att öka inkomsten med 1000% är att varje dag öka sin effektivitet med1/10 % varje dag. Efter 1 år kommer man att vara 26% bättre och efter 10 år 1004%  bättre.

När man väl har börjat bli mer effektiv kommer man att få ett hävmoment som gör att man fortsätter i den riktningen. Om man är säljare kommer kanske den extra förberedelsen inför ett kundmöte att

Andra saker som hans metod innehåller är att börja dagen med att läsa uppbyggande litteratur inom ditt område eller det område du vill förbättras inom 1 timma varje dag. Utnyttja också tid i bilen eller när du lagar mat genom att lyssna på uppbyggande och utbildande talböcker.

Skriv en lista vad du ska göra denna dag och rangordna vilka uppgifter som är viktigast och börja med dem. Arbeta målinriktat med dem tills uppgiften är avklarad.

Fråga dig själv två frågor efter en uppgift. Vad gjorde jag rätt? samt vad kunde jag göra annorlunda. Och skriv ner vad du gjorde rätt och vad du kunde göra annorlunda.

Slutligen anser han att man ska behandla alla man möter som om de vore den viktigaste personen i världen. Det kommer att förbättra dina relationer och kommer att ge mycket tillbaka.

Mycket användbara råd från Brian Tracy. Även om risken blir att man fokuserar så mycket på arbetet och att förbättra sin effektivitet där och också ökar tiden man lägger på arbetet i samma omfattning. Då slutar man snart som arbetsnarkoman. Men att följa råden för att kunna vara effektivare på mindre tid i en egen business eller i privatlivet kommer att göra underverk för de flesta.

http://services.jatak.dk/click.agent/i132419260c1518/track.adform.net/C/?bn=277330

Snart ser vi den verkliga krisen

Nuvarande finanskris är bara en ”appetizer” inför huvudrätten – nästa kris. Och USA:s ekonomi liknar ett “belånat pyramidspel”. Tongångarna från männen som förutspådde finanskrisen, Nouriel Roubini, Marc Faber och Peter Schiff, har inte blivit muntrare. Så “tro inte att det värsta är över”.

 

Nouriel Roubini, även kallad ”Dr Doom”, är professor i ekonomi vid ansedda Stern School of Business vid New York University. Han varnade redan 2005 för ras på den amerikanska bostadsmarknaden, och var under period anhängare av teorin om en U-formad konjunkturutveckling.

 

Nu har Nouriel Roubini blivit mer pessimistisk och budskapet är: Tro inte att recessionen i världsekonomin redan är över!

 

Han håller på att backa från uppfattningen om en seg konjunkturuppgång, alltså en U-formad uppgång.

 

 

Nu varnar han för att det kan bli en dubbeldipp, en W-formad utveckling.

 

Bankerna är ett av de stora hoten mot en snabb återhämtning anser han.

 

“De traditionella bankerna har miljardförluster framför sig samtidigt som de fortfarande är allvarligt underkapitaliserade”, skrev han relativt nyligen i en debattartikel i Financial Times.

 

Han varnar också för att arbetslösheten, som väntas fortsätta stiga under nästa år, kommer att sätta ytterligare press på ekonomin i termer av minskad efterfrågan. Dessutom oroar han sig för att spekulativa investerare kan driva upp olje, energi- och livsmedelspriser snabbare än vad världsekonomin klarar av.

 

Rallyt i aktiemarknaden och råvarumarknaderna kan ha kommit för tidigt i förhållande till förbättringar i den reala ekonomin, menar han. I så fall kan vi vänta oss en korrigering nedåt väldigt snart.

 

Och i likhet med andra ”domedagsprofeter” är han bekymrad över dollarn.

 

Nouriel Roubini tror att dollarn kommer att försvagas och till och med riskerar att kraschlanda om amerikanska regeringen inte gör mer för att kontrollera underskottet och minska statsskulden.

 

– Om marknaden skulle tro att USA kommer att låta inflationen äta upp en del av statsskulden, då skulle dollarn krascha.

Marc Faber, författare till det månatliga nyhetsbrevet The Gloom Boom & Doom Report, är en annan ”Dr Doom” som framför allt blivit uppmärksammad för sin nattsvarta syn på den amerikanska ekonomin.

 

Enligt hans prognoser är den nuvarande finanskrisen – som många menar är på väg att lösas – bara uppvärmningen inför  nästa kris.

 

Marc Faber menar att man inte lyckats göra någonting åt de svagheter i systemet som orsakade innevarande kris. Han spår ett totalt sammanbrott för de finansiella marknaderna och för regeringar på fem till tio års sikt när hela systemet kraschar.

 

Han tror inte heller att några G20-möten eller G7-möten kommer att mynna ut i lösningar som kan förhindra en framtida härdsmälta; personerna som är tänkta att genomföra de nya åtgärderna är samma personer som misslyckades med att förutse den nuvarande krisen.

 

 

Frågor som överdriven belåning, okontrollerad ökning av krediter, växande underskott och nollräntenivåer, adresseras inte, menar han.

 

– Om du ligger på nollräntenivåer så uppmuntrar du inte folk att spara, du uppmuntrar dem att spekulera, säger Marc Faber till CNBC.

 

Fabers extremt dystra prognoser för USA har han översatt till investeringsråd som han delar med sig till alla som vill lyssna.

 

Faber anser att amerikanarna bör ha minst hälften av sitt kapital i utvecklingsländerna och samtidigt spara väldigt lite i USA. Marc Faber har själv mer än 50 procent av sitt kapital i utvecklingsländerna.

 

Peter Schiff, investerare och vd på Euro Pacific Capital, har kallat USA för ett ”sjunkande skepp”. Och synen på USA:s framtid har inte ljusnat sedan dess.

 

Schiff tror att USA för närvarande bara upplever ett rally i en ”bear market” och spår att Dow Jones kommer att falla kraftigt från nuvarande nivåer. 

Peter Schiff är en av de domedagsprofeter som spår att dollarn kommer att kollapsa under den tunga bördan av massiva underskott och den  politik som Barack Obamas administration driver.

 

Och han mycket kritisk till de gigantiska stimulanspaket som den sittande regeringen lanserat.

 

– Vi är i sämre skick nu jämfört med före krisen. Vi är djupare skuldsatta. Vi skulle ha låtit fler finansiella institutioner falla, säger Peter Schiff.

 

 

Enligt honom liknar USA:s ekonomi ett belånat pyramidspel. När krisen kom vacklade pyramiden.

 

– Problemet är att politikerna försöker få pyramiden på fötter igen, säger han till Financial Post

 

Om Peter Schiff har en svart syn på USA, tror han desto mer på Asien, framför allt Kina.

 

Och visserligen var Schiff en av få som förutsåg finanskrisen. Men vissa vågar fortfarande framföra kritik och frågar sig hur han kan tro att Asien ska blomstra samtidigt som dollarn förlorar sin status som den ledande reservvalutan och USA:s ekonomi kollapsar.