Skriv säljande texter

För att nå fram idag krävs en annan typ av text jämfört med för 20 år sedan. Det är också så att effekten som uppnås hos mottagaren är olika hos olika mottagare.

Ethos Pathos Logos
Men genom att motivera till vidare handling genom en blandning av fakta som inger förtroende och innehåll som motverkar negativa känslor istället väcker positiva känslor kan man ändå nå fram och få texten att uppnå sitt syfte. Eller som grekerna skulle ha sagt. Ethos, pathos och logos.

Vad syftet är beror naturligtvis på vilken typ av text det är. Syftet med en platsansökan är vanligtvis att få komma på en intervju medan syftet med en webbannons kanske är att locka till klick.

AIDA
För att uppnå detta bör man först och främst väcka en uppmärksamhet t.ex. genom att låta verben komma tidigt i texten och se till att man sätter läsaren i fokus istället för sig själv vilket skapar ett intresse och väcker en önskan. Det är också viktigt att texten har en tydlig struktur och avslutas med en tydlig uppmaning. Allt enligt AIDA-principen (Attention Interest Desire Action).

 

Tipsen kommer från Anna hass språkkonsult i svenska och hennes session på webcoast 2012 om att skriva säljande texter.

 

Jag är med och tävlar om Bineros grymma “surfplatta

 

Ta ledningen eller ta en liten bit av kakan

Även om den bästa affärsiden är en helt ny idé eller uppfinning så är det inte det enda, och inte heller det vanligaste sättet att få inkomster från en verksamhet. Många affärsideer handlar om att uppmärksamma en lyckad verksamhet och sedan ta den till en annan geografisk plats eller tillämpa den inom en helt annan nisch. Eller att göra precis samma sak som någon annan,  lite bättre, med mer kapital eller resurser inom marknadsföring. Många små entreprenörer har blivit omsprungna av storföretag som sett deras ide och sedan bara varit bättre på att marknadsföra och kommersialisera den.

Ett exempel här är blocket. De var varken först  eller snabbast med att erbjuda privatannonser på internet. Men genom ett stort kapital och synlighet har de blivit störst på den svenska marknaden utan att varken vara bäst eller billigast och kan i den positionen både ta ordentligt betalt för sina tjänster och dessutom placera reklam på sidan.

För den lilla företagaren finns det också pengar att tjäna genom att snappa upp existerande affärsideer och genomföra dem. Man behöver kanske inte ens göra det bättre eller synligare än någon annan, för om marknaden är tillräckligt stor kan man lätt skaffa sig ett levebröd genom att helt enkelt ta en liten bit av kakan. Genom att driva det i liten skala kan man hålla nere kostnader för lokaler och personal. Kanske pionjärerna t.o.m. har underlättat genom att göra tjänsten eller varan känd.  Ett exempel är företag inom SEO. För pionjärerna var det antagligen ganska svårt att ringa runt och sälja in sina tjänster i slutet av 90-talet då begreppet var ganska okänt, medan det idag kan finnas företag med en stark säljavdelning som kan sälja tjänsterna utan att ge särskilt mycket mervärde till kunden.

Det bästa exemplet där man kan ta en bit av kakan är annars affiliate. Att få betalt genom att dirigera trafik till ebutiker eller andra webbsidor.  Att med sin affiliatesite synas överst i sökmotorn på konkurrensutsatta ord som lån eller kontantkort är inte lätt, men det går ganska lätt att hitta fraser som inte är lika konkurrensutsatta men som ändå kan ge en inkomst genom att ta en liten bit av den stora kakan som finns.