Gå ner i arbetstid eller sluta jobba helt som anställd?

Om man är sparsam och inte har några dyra räntekostnader att betala så är det inga problem att kunna spara en ganska stor andel även av en låg svensk lön och ändå ha kvar till mat, boende, resor och lite andra omkostnader.

När man sparat en tid blir det ett allt större kapital som kan ge en extrainkomst i form av inkomst av kapital genom ränta från sparkonto, avkastning från aktier eller i form av aktier eller fonder som ökar i värde.

Genom att sedan även avkastningen kan investeras och ge ytterligare avkastning (ränta på ränta) så kommer det med tiden en punkt där avkastningen kan täcka en stor del av eller hela ens fasta kostnader.

Frågan är då om man ska gå ner i arbetstid från sin anställning tidigt, eller jobba på så mycket man kan tills man kan sluta och jobba helt.

Svaret är som ni kanske anade; ”- Det beror på”.

Det gäller att fråga sig vad man vill uppnå med att gå ner i arbetstid eller sluta jobba.
Om man fortfarande har kvar ett ben i ekorrhjulet t.ex. att man har barn i skolåldern så kanske man inte alls uppnår sina mål genom att sluta att jobba helt. Man är fortfarande ganska begränsad till när och vart man kan resa t.ex. och man har föräldramöten och annat som ska skötas.

Det beror också på vad man har för anställning och hur man trivs som anställd. Vissa typer av anställningar kan vara svåra att sköta effektivt när man jobbar deltid t.ex. om en stor del av jobbet handlar om att hålla sig uppdaterad kring olika former av lagstiftning eller annat. Då kommer man ju fortfarande ägna en stor del av arbetstiden till detta och det faktiska arbetet blir onödigt lite om man t.ex. jobbar 75% istället för 100%
Eller så kommer det kännas som att man jobbar 100% bara det att man får mindre pengar på kontot.

Om du däremot har ett jobb där nedlagd tid motsvarar att ett visst jobb blir utfört, t.ex. om du jobbar med att städa så kanske det är en bra ide att gå ner i arbetstid tidigare istället för att jobba helt en längre tid och sedan sluta helt.

Risken är dock att den som jobbar deltid som anställd värderas mindre än den som jobbar heltid. Kanske blir man inte lika duktigt på sitt jobb när man inte ägnar lika mycket tid till det, eller så behöver arbetsgivaren ha två anställda på halvtid istället för en person på heltid vilket vanligtvis blir dyrare än att bara ha en anställd.

Det optimala då kan vara att jobba mindre men försöka få mer betalt för den tid man jobbar. Detta kan vara svårt att få till som anställd så kanske man istället kan jobba som egen företagare eller jobba som konsult.

Om man t.ex. jobbar som frisör så kanske man har ett visst antal återkommande kunder som ger en bra inkomst per nedlagd tid och som dessutom inte kostar något i marknadsföringskostnader. Om man då bara hyr en frisörstol en eller två dagar i veckan kan man ha kvar de lönsamma kunderna, men man behöver inte lägga tid på de mindre lönsamma kunderna som man kanske måste göra om man ska få ihop till en heltidstjänst.

Det kan också vara så att genom att spara ihop ett kapital så att man vet att man är inte tvungen att vara kvar på sin anställning kan göra det mer trivsamt att gå till jobbet eftersom man vet om någon konflikt eller jobbig situation skulle uppstå så finns alltid möjligheten att sluta.

Tjäna pengar på ditt intresse

Många funderar på om de skulle kunna säga upp sig från sin ordinarie anställning och jobba med ett intresse man har. Det kan vara fotografering, tårtbakning eller föreläsningar.

Många kommer fram till att det inte är ett alternativ för att de känner att om de skulle behöva tjäna pengar på sitt intresse så skulle pressen bli för stor och det skulle inte bli lika roligt längre.

Men om man tänker att man inte behöver dra in lika mycket som en normal heltidsanställning så blir det genast ett annat läge.

Man kan börja med sitt intresse som en bisyssla och ta lite uppdrag på kvällar och helger. Samtidigt kan man spara undan så mycket som möjligt av sin inkomst så att man får ett sparkapital som kan ge avkastning.

Då kan man i framtiden leva på dels avkastning av kapital och dels på inkomster från sitt intresse som inte behöver bli så stora eftersom man har andra inkomstkällor också.

Höj din lön

Många väljer att spara så stor del av lönen som möjligt för att bygga sin förmögenhet. Men medans man bara kan spara maximalt 100 % av sin lön finns det egentligen ingen gräns för hur stor inkomst man kan få.

Visst kan det kännas ganska lönlöst att sitta i lönediskussion med chefen när man ändå bara får ett besked om den nya lönen som på sin höjd är en höjning med några procent.

Men det beror på att man ofta inte har några aktuella alternativ än att fortsätta på jobbet. Faktum är att det är när man redan har ett jobb som man verkligen kan få ett lönesamtal som är till ens egen fördel.

Även om man verkligen trivs på sitt jobb och vill stanna kan man med fördel söka andra jobb och när man väl fått ett erbjudande kan man meddela sin chef att man verkligen vill stanna, men att man önskar att den lön man har nu matchas mot den lön man har blivit erbjuden någon annanstans.

Skydda SGI

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel blir sjuk, ska vara föräldraledig eller vabba.
Om du inte har en SGI eller den är satt till 0 riskerar du att inte få någon sjukpenning om du blir sjuk och få lägsta ersättningsnivå vid föräldraledighet.

Din SGI beräknas utifrån din inkomst från tjänst, företagande eller tidigare inkomst från tjänst eller företagande. Detta om du har haft en inkomst tidigare som du har skyddat.

Det finns olika sätt att skydda sin sgi, d.v.s. att  ha kvar en tidigare beräknad sgi, t.ex. om man studerar med studiemedel, har ett barn under 1 år års ålder eller ta genom att ta ut föräldrapennning minst fem dagar i veckan:

Studera
Studera med studiemedel eller studera eftergymnasial utbildning minst halvtid. 
Gäller också från det andra kalenderhalvåret det år som personen fyller 20 år för personer som går i grundskola eller gymnasium. 

Arbetssökande
När du är inskriven vid arbetsförmedlingen skyddar du ditt SGI.

Föräldraledig
När du har ett barn under 12 månader eller när du har ett barn över 12 månader och tar ut föräldrapenning minst fem dagar i veckan eller motsvarande tid som du är ledig från ett arbete.

Starta enskild firma eller aktiebolag
Från och med 1 juli 2018 har också företagare ett stärkt skydd av sin sgi. Ändringar i socialförsäkringsbalken innebär bland annat att entreprenörer och personer som studerar på eftergymnasial nivå utan studiemedel får rätt till skydd för sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

För den som startar aktiebolag eller enskild firma så är SGI skyddad under en uppbyggnadsperiod på 36 månader från och med 1 augusti 2018.

Läs mer>>

Om din SGI skulle nollas så påverkar det inte själva föräldrapenningen eftersom den är skyddad under barnets två första år.

Skatt på inkomster från brottslig verksamhet och prostitution (försäljning av sex)

Sedan år 2011 är det bekräftat att man i Sverige är skyldig att betala skatt även från inkomster från ren brottslig verksamhet. 2011 kom nämligen en ny dom från HFD  (HFD 2011 ref. 80)  som fastslog att det inte finns något belägg i inkomstskattelagen att inte beskatta inkomster från brottslig verksamhet oavsett om de härrör från en ren brottslig verksamhet eller brottslig verksamhet som är en del av legal verksamhet. All inkomst från brottslig verksamhet är således beskattningsbar.

Tidigare fanns ett rättsfall från 1991 som också behandlade frågan och då gjorde man skillnad på pengar som influtit på grund av ren brottslig verksamhet och pengar som influtit genom en brottslig verksamhet som är en del av en legal. ( RÅ 1991 ref. 6).

Fram till 2011 ansåg alltså domstolen att pengar som man anskaffar genom ren brottslig verksamhet inte var beskattningsbara. Detta då verksamheten inte kan betraktas som en förvärvskälla och ansågs då inte resultera i beskattning. Anledningen härtill är bland annat att man inte  såg rent brottsliga förvärv som en vinst, då de i regel ska förverkas enligt Brottsbalken. Vidare bygger skattskyldigheten på bokföring och bokföring sker vanligtvis inte vid brottslig verksamhet. Vad som räknas som ren brottslig verksamhet är t.ex. tillgreppsbrott.

Även innan 2011 framhöll dock Regeringsrätten att brottslig verksamhet som är en del av en legal bör medföra skattskyldighet. Som exempel nämns vissa narkotikainnehav som faktiskt är legala genom t.ex. recept, och den brottsliga verksamheten utgörs då av illegal försäljning av narkotikan.

Men sedan 2011 kan alltså inkomster från all brottslig verksamhet beskattas.

Inkomst från försäljning av sexuella tjänster är att betrakta som en näringsverksamhet och är således en förvärvsinkomst som är skattepliktig. Detta har fastslagits i ett rättsfallet från 1982 (KamR Sthlm mål nr.  2231-06 19/3-07) och är således gällande praxis.

I Sverige är ju försäljning av sexuella tjänster inte straffbart, medans det är straffbart att köpa sexuella tjänster.

Tjäna pengar på enklare småjobb

Har du lite tid över kan du göra enklare småjobb åt andra i närheten och få betalt för det. Ofta kan man själv ange en prisnivå och betalning per uppdrag så om man väljer saker som man är duktig på och kan utföra snabbt så kan det bli bra ersättning.

Med internet och geografisk positionering blir det lätt att hitta jobb i närheten.

taskrunner.se
Förmedlar kontakten mellan den som vill jobba lite extra och den som behöver hjälp med enklare småjobb t.ex. montering av möbler eller bortforsling av skräp.  Finns som webbtjänst eller app och försäkring ingår när tjänsten utnyttjas.

Instawork.se
Webbtjänst och app för enklare småjobb.

Happytail.com/sv
Förmedlar kontakt mellan hundägare och hundvakt eller hundrastare. Finns även som app.

 

Extrainkomst genom att dela med sig av sin kunskap

Ett bra sätt att få en extra inkomst är att sprida sin kunskap som man redan besitter till andra. Det kan vara genom att skriva en blogg, föreläsa, eller skriva en bok.  Gärna en kombination av dessa då man får synergieffekter. Om du har en välbesökt blogg så blir det lättare att få åhörare om du ska ha en föreläsning och det blir lättare att sälja en bok eftersom många känner till dig och förhoppningsvis gillar det du gör.  Man kan också hålla utbildningar.

De flesta företag och kommnala arbetsplatser har regelbundet konferenser med syfte att utbilda deltagarna men också ett tillfälle att komma bort från kontoret och lära känna andra på arbetsplatsen.  Genom att marknadsföra dig som talare till företag inom ditt område har du god chans att kunna hålla en utbildning som en del av ett konferensupplägg. Antingen kan du som en del av din verksamhet ha en konferenslokal där deltagarna kan vara.  Visserligen har man då en återkommande kostnad för lokalen, men när man väl har skaffat en lokal och inrett den med konferensmöbler kan man kanske förutom att använda den själv, hyra ut den när den är ledig och på så sätt få ytterligare en inkomstkälla. Det som behövs är naturligtvis tillräckligt många konferensstolar så att alla deltagare får en sittplats.  Beroende på upplägg så kan deltagarna sitta runt bord, alternativt sitta vända mot en scen eller talarplats.

Det finns  snygga konferensstolar till bra pris på azdesign.se och även andra tillbehör t.ex. vagnar för konferensmöbler så att man smidigt kan få undan möblerna om man ska använda lokalen som en öppen lokal.

Kombinera olika mindre jobb och uppdrag

Många ser en heltidsanställning som ett mål och enda möjligheten för en trygg ekonomi.

Och visst är vårt välfärdssystem skapat för den anställda. Man förväntas söka sig till en heltidsanställning och om man blir av med den kan man få a-kassa och hjälp från arbetsförmedlingen att hitta ett nytt heltidsjobb. Eller om man blir sjukskriven får man också ersättning baserat på tidigare inkomst, s.k. Sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Men fler och fler känner att de inte trivs med att jobba större delen av livet på samma företag eller kommun. Många blir entreprenörer, men det kan periodvis vara svårt att få ett företag att gå runt och då finns det inte alls samma möjlighet till trygghet som för den anställde.

Det finns dock många typer av jobb eller uppdrag som går bra att kombinera med t.ex. eget företagande. Ersättningen kan variera från att kunna faktureras eller betalas ut som lön, till att betalas ut som ersättning baserat på SGI.

Och här har entreprenören en fördel jämfört med arbetstagaren. En heltidsanställning ger en bra och regelbunden inkomst, men man är också beroende av en arbetsgivare och behöver ofta dennes tillstånd om man har uppdrag där man behöver vara borta från jobbet under den normala arbetstiden.

Här är några förslag på uppdrag eller jobb som passar för den vill kombinera olika verksamheter med t.ex. företagande.

Politiker
De flesta som är engagerade politiskt har inte politiken som huvudsysselsättning, utan är vad man kallar fritidspolitiker. Visst krävs det att man lägger ner en del tid som inte ger någon ersättning, men om man blir invald i en nämnd får man ersättning för jnedlagd mötestid etc.Ersättningen baseras på förlorad arbetsinkomst, som man kunde förväntas tjäna in om man istället hade jobbat motsvarande tid, så den som enbart driver eget företag vid sidan av politiken bör ha ett vinstdrivande företag.

Nämndeman
I Tingsrätten sitter, förutom den anställda domaren, ett par nämndemän, som inte behöver ha någon juridisk utbildning. Dessa lekmän ska ge sin syn på vad som anses rättvist i tvister i tingsrätten. Tiden som nämndeman är ca 15 dagar per år och man får ersättning för den tid man lägger ner samt restiden dit.
Nämndemän utses av tradition politiskt, så det kan vara bra att ha kontakter inom ngt politiskt parti om man vill bli utsedd, men man kan också anmäla sitt intresse på blinamndeman.se

Styrelseuppdrag
Som egen företagare kan du också vara aktiv i andra företag genom att bli invald i styrelsen. Ofta söker företagsstyrelser någon specifik kompetens, t.ex. kunskaper inom marknadsföring, ekonomi, it eller liknande, men det kan även vara att man har ett visst kontaktnät som är betydelsefullt. Den roll man får då kan liknas vid en rådgivare till företaget, d.v.s. styrelsen stakar ut vägen som man anser att företaget bör gå. Normalt har man styrelsemöte någon gång per månad, men förväntas även göra en del jobb däremellan. Ofta har man uppgifter som delegerats och som ska förberedas inför styrelsemötet. Ofta varierar arbetsbelastningen beroende på vilken roll man har i en styrelse, där ordförande och kassör oftast har mest att göra.
Man kan också ingå i en förenings styrelse, men det är ofta ett ideelt updrag, men som kan vara lärorikt och ge kontakter eller erfarenheter som leder till uppdrag i företagsstyrelser.Ersättningen kan variera från att vara ingenting i föreningar och mindre företag till över hundra tusen kronor per år i vissa börsbolag. Ersättningen kan också vara aktier i företaget eller optioner som ger rätt att köpa aktien till ett visst pris vilket innebär att ersättningen blir bättre ju bättre det går för företaget.
God man
Om man har ett gott ekonomiskt sinne kan man kan ansöka hos kommunen om att bli ”god man” åt individer som inte själva klarar att hantera sin ekonomi. Det kan vara mycket gamla personer, dementa, förståndshandikappade eller andra personer som själva inte klarar att hantera sin ekonomi. Den mängd jobb som man behöver lägga ner varierar mycket från period till period.Ersättningen ligger normalt på ca 8000kr per år.

Fosterhem
Den som har ett tryggt och stabilt hem kan ansöka om att vara fosterhem, kortare eller längre tidsperioder. Kommunen kan då placera barn, som bedöms fara illa i fosterhemet, längre eller kortare perioder. Ofta handlar det om barn till alkoholister eller missbrukare, men det kan också handla om barn som förlorat sina biologiska föräldrar.
Man får ersättning för att fungera som fosterhem, samt ersättning för merkostnader som mat och slitage.

Hemvärnet
Den som har gått en grundläggande militär utbildning kan ansöka om att vara med i hemvärnet. Vissa krav ställs på fysik etc. Man kan också gå med genom någon av frivilligorganisationerna, t.ex. bilkåren och utbildas till fordonsförare etc.
Man rycker in antingen 4 dagar per år (bevakningskompanier) eller 8 dagar per år (insatskompanier) och får ersättning baserat på uträknad SGI.

Deltidsbrandman
Räddningstjänsten är indelad i ett antal heltidsstationer, ofta belägna i större städer, samt ett antal deltidsstationer, placerade i mindre orter. Deltidsstationerna bemannas av personer som jobbar eller bor så att de kan ta sig till stationen och vara klara för utryckning inom vanligtvis fem minuter. Man har som deltidsbrandman jour t.ex. var tredje vecka och ska då kunna rycka ut inom den angivna tiden.  Man behöver också ha relativt god fysik. Innan anställning görs ett konditionstest och lämplighetsbedömning och man får sedan den betald även under den utbildning som krävs.  Ersättningen är normalt ca 150kr per arbetad timma, 250kr första utryckningstimman och ca 20kr per jourtimme.

 

passiva inkomster

Det finns många sätt att skaffa sig passiva inkomster. Många tror att passiva inkomster är en myt. Kanske för att de tänkt att det bara ska vara att trycka på en knapp och därefter erhålla en passiv inkomst utan något arbete. Så är det naturligtvis inte. Passiva inkomster innebär istället att man får en inkomst från något man gjort tidigare istället för att ersättning för något man gör för tillfället. Men ofta krävs det ett hårt bakgrundsarbete. För en del kan det vara frustrerande att behöva arbeta utan att initialt få någon ersättning över huvudtaget, så det krävs en hel del framförhållning tålamod och positivt tänkande för att nå dit man vill.

De flesta inkomster är heller inte helt passiva på så sätt att inget inkomstflöde varar för evigt och det krävs ofta att man håller sig uppdaterad inom sitt ämne för att det ska kunna rulla på. Många får t.ex. stora inkomster genom reklamfinansierade sidor som rankats högt i sökmotorer, men om man inte uppdaterar sidorna och håller sig uppdaterad kring vad som händer kommer de förr eller senare att rankas ned och de passiva inkomsterna minskar.

Passiva inkomster kan delas upp i inkomst av kapital och passiva inkomster som inte kräver något större startkapital. Det är den senare kategorin som de flesta brukar vara intresserade av så vi börjar med den.

Passiva inkomster som inte kräver något större startkapital
MLM
Det som mest förknippas med passiva inkomster är MLM, multi level marketing. Det kanske också är här som många har fått sina negativa erfarenheter. Man har hoppat på något erbjudande som lovar guld och gröna skogar om att pengarna ska trilla in genom bara ett par timmars arbete om dagen. Så kanske det kan bli efter ett antal år av hårt slit med försäljning och värvande och nya försäljare. För det är det som multi level marketing går ut på. Att sälja en produkt, samt att man får provision när de som man själv värvat till företaget säljer eller värvar nya medarbetare som säljer.

Skillnaden mot ett pyramidspel är att i ett pyramidspel finns ingen fysisk produkt utan man kanske betalar en summa för att ansluta och sedan ska man hitta fler som betalar denna summa för att ansluta och man får då en del av vad de betalar och det som dem som de i sin tur värvar betalar. Lönsamt för de som är tidigt ute men en förlust för de som kommer in innnan hela pyramidspelet rasar ihop. Dessutom olagligt, så många pyramidspel har någon form av imaginär produkt för att dölja upplägget.

Affiliate
Affiliate innebär att man får betalt för att värva kunder eller besökare till butiker och webbsidor. Om man lyckas bygga en välbesökt sida kan man få betalt för annonser som man placerar på sidan och om sidan upprätthåller ett stort besöksantal utan att man behöver lägga ned alltför mycket arbete på den kan det ge stora inkomster i förhållande till arbetsinsatsen, d.v.s. till stor del passiva inkomster. Nivån på inkomsterna kan dock variera mycket eller helt utebli om webbhotellet får driftstörningar.  Det krävs därför ofta att man har ett stort innehåll, kanske uppdelat på flera olika webbsidor och webbhotell och man kan då också dra nytta av den s.k. långa svansen (the long tail) d.v.s. att man kan få besökare från en mängd olika källor och sökord. Även om de var för sig inte ger så mycket så kan det tillsammans bli mycket.
Man kan också jobba med mindre och mer nishade sidor. Då behöver man ofta inte inte lika många besökare utan kan dra fördel av att konverteringen från klick till sale är hög.

Revenue share
Främst spelbolag använder en form av ersättning som de kallar revenue share, eller del av omsättningen. Det innebär att man istället för att få betalt när man förmedlar trafik till sidan eller värvar en ny kund får man en andel av vad den värvade kunden ger i inkomst. Om man når framgång här kan man tala om helt passiva inkomster eftersom inkomsterna kan fortsätta att komma även efter att sidan är nedlagd, men man kan naturligtvis aldrig veta hur länge de värvade kommer att stanna kvar som kunder.

Företagsledande
Att vara chef för ett företag kanske inte förknippas med passiva inkomster då en chef ofta arbetar extremt mycket. Men om man lyckas skapa ett företag som gör god vinst och om man hittar anställda som kan utföra sysslorna på ett bra sätt kan man tjäna pengar med en förhållandevis liten arbetsinsats. Det krävs dock ofta hårt arbete för att komma dit och man behöver naturligtvis jobba med rekrytering och se till att de anställda sköter sitt jobb. Många i den här situationen väljer dock inte att dra ner på arbetstakten utan istället att jobba ännu mer och expandera företaget.

Bidrag
Bidrag är väl inte det första man tänker på när man pratar om passiva inkomster. Även om ingen motprestation krävs i form av arbete ges bidrag endast till personer i en viss situation t.ex. om man inte kan försörja sig på annat sätt och det har ofta ett antal villkor förknippade med sig så det ger inte den ekonomiska frihet som förknippas med andra former av passiva inkomster, så  det är därför bidrag inte brukar vara det första man tänker på när man pratar om passiva inkomster, även om det i allra högsta grad är det.

Skriv en bästsäljare eller en slagdänga

Om man skriver en bok eller producerar en låt kan man få passiva inkomster lång tid framöver. om den fortsätter att vara populär kan t.o.m. arvingarna inkassera stora belopp under lång tid framöver. Dels genom ersättning för sålda böcker, eller ljudfiler men även genom stim och sami samt författarpenning.

Semester
En vanlig anställning är ju inte vad man förknippar med passiva inkomster, men semesterlagen ger varje anställd 25 dagar passiv inkomst varje år. Det är mer än vad många hårt arbetande företagare lyckas nå upp till. Dessutom får den anställda en rad tillfällen av vidareutbildning, dötid och liknande som de får betalt för utan att jobba. För att en företagare ska kunna unna sig det krävs att han lyckas generera någon form av passiv inkomst.

Passiva inkomster från kapital

Den som har förvärvat ett stort kapital, kan få ytterligare passiva inkomster i form av ränta eller annan avkastning.

Öka din inkomst med 1000%

Brian Tracy har föreläst för miljontals människor världen över och även tusentals svenskar har hört honom. Bl.a. hans föreläsning i Globen i Stockholm oktober 2009.

Hans formel för att öka inkomsten med 1000% är att varje dag öka sin effektivitet med1/10 % varje dag. Efter 1 år kommer man att vara 26% bättre och efter 10 år 1004%  bättre.

När man väl har börjat bli mer effektiv kommer man att få ett hävmoment som gör att man fortsätter i den riktningen. Om man är säljare kommer kanske den extra förberedelsen inför ett kundmöte att

Andra saker som hans metod innehåller är att börja dagen med att läsa uppbyggande litteratur inom ditt område eller det område du vill förbättras inom 1 timma varje dag. Utnyttja också tid i bilen eller när du lagar mat genom att lyssna på uppbyggande och utbildande talböcker.

Skriv en lista vad du ska göra denna dag och rangordna vilka uppgifter som är viktigast och börja med dem. Arbeta målinriktat med dem tills uppgiften är avklarad.

Fråga dig själv två frågor efter en uppgift. Vad gjorde jag rätt? samt vad kunde jag göra annorlunda. Och skriv ner vad du gjorde rätt och vad du kunde göra annorlunda.

Slutligen anser han att man ska behandla alla man möter som om de vore den viktigaste personen i världen. Det kommer att förbättra dina relationer och kommer att ge mycket tillbaka.

Mycket användbara råd från Brian Tracy. Även om risken blir att man fokuserar så mycket på arbetet och att förbättra sin effektivitet där och också ökar tiden man lägger på arbetet i samma omfattning. Då slutar man snart som arbetsnarkoman. Men att följa råden för att kunna vara effektivare på mindre tid i en egen business eller i privatlivet kommer att göra underverk för de flesta.

http://services.jatak.dk/click.agent/i132419260c1518/track.adform.net/C/?bn=277330