Få klarhet kring framtiden

De flesta har säkert någon gång, antingen på skoj eller på allvar provat att spå sig. Det kan göras på olika sätt, livslinjer i handen, tarotkort eller medial kontakt etc.
Det kan vara ett underhållande sätt att fokusera på sig själv och sin framtid en stund. Alla funderar ibland på sin framtid. Vad man kommer jobba med i framtiden. Vem man kommer att leva med. Om man kommer att bli rik.
Det kan kännas tillfredsställande att för en stund få allt fokus riktat på sig själv och sina funderingar och framtidsplaner.
Och det behöver inte bara vara nöjsamt, utan genom att ställas inför olika alternativ kan man lättare få klarhet i vad man egentligen vill och vad man behöver göra för att komma dit. Det kan också bli en terapeutisk upplevelse där man genom att lyfta fram olika saker lättare kan bearbeta dem.
Tidigare hade ofta veckotidningarna annonser med telefonnummer dit man kunde ringa för att spå sig, men nu kan man lätt hitta olika sierskor, med olika inriktning på webben.
Just nu finns ett erbjudande på spålive.se där de första tre minutrarna inte kostar något extra att ringa. Då kan man känna sig för om man hittat det man söker och om det inte känns rätt kan man avsluta samtalet inom tre minuter och betalar då endast ordinarie samtalstaxa.

Att förutsäga framtiden

Människan har nog alltid varit fascinerad av att kunna förutsäga framtiden. Visserligen kan man lära mycket av historien, men den som verkligen kunde förutsäga framtiden skulle lätt kunna få både makt och rikedom. Många är de berättelser som handlar om att någon fått möjligheten att besöka framtiden eller se in i framtiden. Syftet kan variera men den som ville göra snabba pengar skulle antagligen kolla utvecklingen av aktiekurser eller resultatet på några sportarrangemang.

Ofta handlar det dock om personliga saker som man skulle kunna vilja veta om framtiden. Få rådgivning om vilka val man kan göra och vad utgången av dessa skulle kunna bli. För ett sådant syfta har människan traditionellt vänt sig till spådamer eller spågubbar som sagts besitta olika sorters förmågor. Och metoderna har varierat. Alltifrån att spå någons framtid utifrån linjerna i handflatan till att använda kaffesump eller kort. Och kanske är det inte den exakta spådomen som är den intressanta utan ofta kan samtalet, känslan av att få fullt fokus på sig själv en stund som betyder något och utifrån det kan man kanske dra sina egna slutsatser eller komma till insikt hur man egentligen vill forma sin framtid.

Oavsett syfte så kan en spådam både vara rådgivande och ge insikter genom det samtal som sker.  På spådom-online kan man välja om man vill få vägledning utifrån en dröm, tarotkort eller på något annat sätt och man kan också välja en viss person om det är någon man fått förtroende för.  Man måste vara 18 år för att få ringa till någon av spådamerna.

 

Satsa inte alla pengar på ett kort

Det finns exempel på personer som blivit rika, t.ex. genom försäljning av ett företag eller en uppfinning, men som sedan ändå har gått i personlig konkurs  efter någon annan satsning de har gjort.

Anledningen är att de har satsat allt sitt intjänade kapital, och mer därtill i den nya satsningen, som sedan kanske inte blev så lyckad som de hade hoppats på.

En tradition som har sitt ursprung i biblen har varit att ge 10 procent av det man tjänar till välgörenhet. En annan bra hållpunkt kan vara att även spara 10 procent av det man har tjänat att behålla för sig själv.

Om man på ett projekt har tjänat 1 miljon skulle man alltså kunna skänka bort 100 000kr och behålla 100 000kr som en säkerhetsbuffert och maximalt gå in med 800 000 i nya projekt.

Riskerna med nya projekt är ofta större än man tänker sig, så ytterligare en försäkring kan vara att sprida ut investeringarna på flera olika projekt. Förhoppningsvis är det något av dem som blir framgångsrikt.

 

 

Trender

Trender är ett fenomen som innebär att aktörerna, t.ex. placerare successivt anpassar sig till ny information och nya förutsättningar under en utdragen period. T.ex. så ändras priset på en aktie eller råvara inte från 10kr till 100kr på en gång, även om den fakta som finns skulle motivera en sådan prissättning, eller vilken dramatisk händelse som än inträffat. Det krävs ofta en tids anpassning innan placerarna justerat sin syn på en aktie och en ny prisnivå har etablerat sig. Det visar sig i form av en trend där priset långsamt justeras till det nya värdet.

Trender finns i alla tidsperspektiv, från intradagstrender som fångar upp kortsiktig psykologi, till långa trender som fångar upp breda förändringar i samhället.

Trender uppstår av olika skäl. En förklaring är psykologisk och hänger ihop med mänskligt beteende. När förändringar sker är vi människor ofta sena att förstå och acceptera vidden av förändringarna. Vi är nog alla i olika grad obenägna att acceptera förändring och anpassa oss till ny information. Vi har dagens utgångsläge, t.ex. en aktuell värdering som referens och är tröga med att ändra uppfattning. Nya insikter utifrån ny information sjunker in successivt, vilket innebär att även värderingar ändras efter hand och en trend skapas.

Det kan även finnas en fundamental förklaring till varför trender skapas. Företag kan påverkas av andra trender i samhället, t.ex. efterfrågan på en viss produkt och de företag som fångar in en trend kommer att kunna följa den underliggande trenden under lång tid.

Likaså kan ett välskött företag få medvind och utvecklas väl under lång tid genom att det kan lägga pengar på forskning och utveckling, locka till sig kompetent personal etc och en positiv trend uppstår. På samma sätt kan ett företag med problem hamna i en negativ spiral, förlorar komptent personal, får problem med finansiering etc.

Ut ur ekorrhjulet

Många vill slippa det stressiga temp som en heltidsanställning vid sidan av familj och en aktiv fritid kräver. Man vill slippa ut ur ekorrhjulet.  Men många verkar vara lite vilse över hur man ska gå till väga.  Många tänker ”om jag bara var rik, ekonomiskt oberoende, så skulle jag inte längre vara i ekorrhjulet”, så de springer hårdare och hårdare för att tjäna ihop tillräckligt med pengar för att bli ekonomiskt oberoende. Låter det som en bra lösning? Man tänker ”jag springer dubbelt så hårt i 5 eller 10 år, så kanske jag inte behöver springa mer sen”. Men det finns en så mycket enklare och säkrare lösning.

Termen ekkorhjulet, eller ”the ratrace” kommer från de hjul som gnagare i fångeskap får springa i för att aktivera sig själva. Trots att de har små hjärnor, har de en enkel lösning för att slippa ur ekorrhjulet: att sluta springa.

De flesta som talar om att lämna ekorrhjulet är inte sådana som har svårt att få ihop till mat för dagen och tak över huvudet, utan sådana som vill ha saker. Kanske man istället ska ta sig en funderare över sina motiv och vad man egentligen vill ha och behöver.

Om man googlar termen ”ekorrhjulet” hittar man ganska många som vill slippa det, men man hittar också några som har lyckats. Det finns en stor skillnad mellan de som kämpar förgäves och de som verkligen lyckas: de som kämpar vill ha mer men de som verkligen har lyckats, har gjort det genom att uppoffra bekvämligheter och att klara sig på mindre.

De som verkligen har sluppit ur ekorrhjulet har inte gjort det genom att springa hårdare utan genom att sakta ner eller stanna helt.  De går ner i arbetstid, skär ner på onödiga utgifter och sätter samvaro och relationer före materiella saker och dyra ”upplevelser”. De drömmer inte om allt de ska få och ska göra i framtiden, utan de lever här och nu.

God Jul och ett grått nytt år

Naturligtvis önskar jag er en God Jul, och det är nog många som kommer att få det. Åtminstone om man tittar på den ekonomiska situationen. Många har varit med på en ordentlig börsuppgång under året, även om folkaktierna inte stigit riktigt lika mycket som generalindex. Räntor och elpriser och många andra kostnader för villaägare är rekordlåga, även om elpriset på nordpool börsen hickade upp med flera 1000 procent häromdagen när kylan slog till innan de stoppade kärnkraftsverken startat upp. En komplott från elbolagen tror en del. Visserligen var priserna nere på mer normala priser dagen efter, men det gav en liten varningssignal för vad som kan hända. Även mat- och konsumentpriser är relativt låga då ökade priser på råvaror inte påverkat konsumentpriserna så mycket.

Risken är dock att det inte blir ett så gott nytt år nästa år som många förväntar sig. Även om regeringen backat lite för kritiken och gett långtidssjukskrivna som ska slussas in i arbetslivet förbättrade ekonomiska villkor, så kommer en del av dessa inte lika enkelt kunna sitta i sin bostadsrätt och få sina tusenlappar för att de känner sig lite utbrända. En del kommer få försämrad ekonomi vilket kan ge minskad konsumtion. Även företagare har fått statiliga subventioner genom att de fått uppskov med skatter och arbetsgivaravgifter, som regeringen i all hast beslutade om i början av 2009 i spåren av finanskrisen. Uppskovet eller undantagsregeln gäller i ett år och hittills handlar det om drygt 5 miljarder kronor. Därför kommer det bli riktigt jobbigt för många företag även nästa år.

Dessutom så ökar både företagens och hushållens skulder lavinartat vilket kommer att ge ökat antal företagaskonkurser, vilket även drabbar andra företag som inte får betalt, samt att många kommer att behöva lämna sina hem när räntorna börjar stiga, vilket ger ett fall på bostadsmarknaden.

Men som sagt, ha en God Jul