Olika sätt att hantera en räkning som inte kan betalas på förfallodagen

Vi har tidigare skrivit om hur man kan betala räkningarna med kreditkort.

Ett annat alternativ om man inte har tillräckligt med pengar på transaktionskontot är naturligtvis att kontaka den man ska betala pengar till och be om att få betala vid ett senare tillfälle eller att få dela upp betalningen. De flesta företag vill naturligtvis ha in sina pengar och är också medvetna om att man kan få problem att betala enskilda månader. Det gäller kanske framförallt elbolag där man som husägare kan drabbas av ovanligt höga räkningar vissa kalla månader, men även telebolagen om man en månad har fått en ovanligt hög teleräkning.
Det blir också mycket lättare för alla inblandade om har en dialog och spelar med öppna kort och verkligen berättar hur det ligger till. Då slipper man ofta blanda in inkasso som medför ytterligare avgifter.

Ett annat alternativ om man vet att man kommer få fram pengar en kort tid efter att en räkning förfaller kan vara att ta korta lån. De snabbaste och enklaste är sms-lånen där man kan ha pengarna på sitt konto inom några minuter. Faran med dessa är att det ofta är hög ränta så det är inget hållbart alternativ en längre tid.

Men hos många lånebolag t.ex. viaconto får du första lånet til 0% ränta.

Om du betalar första lånet (max 1000kr) i tid behöver du alltså inte betala tillbaka mer än du har lånat.

Investera i jordartsmetaller

Fram till och med omkring 1950 stod Indien och Brasilien för den övervägande delen av all produktion av sällsynta jordartsmetaller. Därefter övertog Sydafrika denna roll. Mellan 1960 och 1980 var det istället från Kalifornien som större delen av alla sällsynta jordartsmetaller hade sitt ursprung men efter det kom Kina att svara för större delen av all produktion.
Med låga priser lyckades de kinesiska gruvorna slå ut den internationella konkurrensen under 1990- och 00-talet och Kina kunde behålla den dominerande rollen. Kina kontrollerade 2011 i praktiken mer än 95 procent av utbudet. Omkring 2005, när den internationella konkurrensen var utslagen, ändrade Kina plötsligt taktik och började införa exportkvoter på jordartsmetallerna. Kvoterna ströps sedan med 35 procent från 2009 och med ytterligare 40 procent 2010.

Det ledde till att priserna på jordartsmetaller och företag som jobbade med jordartsmetaller steg kraftigt under 2010 och 2011. Det visade sig dock också vara en spekulationsbubbla och priserna föll därefter kraftigt.

Området är dock fortfarande intressant ur investeringssynpunkt då det finns en stor efterfrågan i och med den ökande digitaliseringen av samhället.

Anledningen till den stora efterfråga på jordartsmetaller är att de har unika egenskaper och är oumbärliga i många produkter.
Med jordartsmetaller kan man skapa starkare magnetism, hårdare legeringar och lägre motstånd i elektriska kretsar.

Jordartsmetallers användningsområde är bl.a. magneter till hårddiskar i datorer och mobiltelefoner.
Dessutom används de i bilar, värmepumpar och elmotorer 9 procent. Andra användningsområden för magneter är högtalare och optik.
Jordartsmetaller används dessutom i batterier, glödlampor och bildskärmar.

Spara på framkallade bilder

Att ha sina foton tillgängliga i någon molntjänst är naturligtvis bra, både för att bilderna är tillgängliga från vilken dator tv eller surfplatta som helst, bara du har en internetuppkoppling.
Dessutom är bilderna säkra, även om man bör ha någon backup, speciellt om man använder någon gratis molntjänst. Ytterligare en fördel är att det är billigt. Du kan ta massor med bilder utan att det kostar mer än minneskortet och du kan lagra tusentals bilder utan att det kostar något.
Dock är det inget som slår känslan av att kunna sitta i soffan med släkt eller vänner och bläddra bland framkallade pappersbilder. Trots att man kan se alla sina bilder från en dator blir det sällan av att koppla upp och visa dem när släkt eller vänner är på besök.
Och det behöver inte kosta mycket. Faktum är att många fotoframkallningsföretag erbjuder gratis framkallning av mellan 20-100 bilder för at locka kunder. Du kan alltså framkalla dina favoritbilder gratis. Då har du alltid något personligt och minnesvärt att plocka fram under släktmiddagarna eller varför inte göra en scrapbook med foton och dekorationer.
Framkallade bilder är ett minne att bevara. Och det behöver inte ens vara dyrt. Du kan alltså tjäna på att i dubbel bemärkelse, spara på framkallade bilder.

foto

Tjäna pengar på aktiederivat

Många drar sig för att handla med aktiederivat för att det upplevs som alltför komplicerat och riskfyllt.
Och visst kan det vara riskfyllt att handla med aktiederivat, men de kan också användas för att skydda en aktieportfölj mot att förlora i värde och liknande.

Aktiederivat är ett samlingsbegrepp för optioner, terminer, warranter, swappar med mera. Produkter som kan vara komplicerade för den ovana. Men man kan ta hjälp av någon professionell förvaltare som kan investera i aktiederivat eller strukturerade produkter.

Man kan också lära sig en hel del på egen hand så att man kan bedöma risken och genomföra önskade affärer.

För investeringar i derivat kräver att du som investerare har tillräckliga kunskaper om derivatets egenskaper för att kunna fatta investeringsbeslut i linje med din riskvillighet och marknadstro.

Fördelar med aktiederivat kan vara att de kan ge avkastning oavsett om aktiemarknaden stiger, faller eller är oförändrad.

Lämpar sig bra som ett riskfördelningsinstrument.

kan skapa skydd för ett innehav.

kan ge ökad avkastning med en mindre kapitalinsats än vad som krävs för att göra motsvarande affär direkt i den underliggande tillgången

ger möjlighet att realisera en vinst i en underliggande tillgång och ändå ta del av fortsatta kursstegringar

Det finns också en del saker att tänka på innan man investerar i derivat.

Vissa aktiederivat kan ställa stora krav på bevakning av prisutvecklingen.

Vissa derivat kräver att du ställer en säkerhet för att få göra en affär och värdeförändringar kan även medföra ökade krav på säkerheter under affärens löptid.

Förlustrisken kan vara obegränsad.