Tjäna pengar på aktiederivat

Många drar sig för att handla med aktiederivat för att det upplevs som alltför komplicerat och riskfyllt.
Och visst kan det vara riskfyllt att handla med aktiederivat, men de kan också användas för att skydda en aktieportfölj mot att förlora i värde och liknande.

Aktiederivat är ett samlingsbegrepp för optioner, terminer, warranter, swappar med mera. Produkter som kan vara komplicerade för den ovana. Men man kan ta hjälp av någon professionell förvaltare som kan investera i aktiederivat eller strukturerade produkter.

Man kan också lära sig en hel del på egen hand så att man kan bedöma risken och genomföra önskade affärer.

För investeringar i derivat kräver att du som investerare har tillräckliga kunskaper om derivatets egenskaper för att kunna fatta investeringsbeslut i linje med din riskvillighet och marknadstro.

Fördelar med aktiederivat kan vara att de kan ge avkastning oavsett om aktiemarknaden stiger, faller eller är oförändrad.

Lämpar sig bra som ett riskfördelningsinstrument.

kan skapa skydd för ett innehav.

kan ge ökad avkastning med en mindre kapitalinsats än vad som krävs för att göra motsvarande affär direkt i den underliggande tillgången

ger möjlighet att realisera en vinst i en underliggande tillgång och ändå ta del av fortsatta kursstegringar

Det finns också en del saker att tänka på innan man investerar i derivat.

Vissa aktiederivat kan ställa stora krav på bevakning av prisutvecklingen.

Vissa derivat kräver att du ställer en säkerhet för att få göra en affär och värdeförändringar kan även medföra ökade krav på säkerheter under affärens löptid.

Förlustrisken kan vara obegränsad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *