Hjälp med ekonomisk kompensation vid försenat flyg

Om ett flyg inom EU blir försenat mer än tre timmar har man rätt till avsevärd ersättning. Ofta kan man vara berättigad upp till 6 000 kr i kompensation, om ens flygavgång har blivit cancellerad, överbokad eller försenad mer än 3 timmar vid ankomst.

Men det är inte alltid lätt att själv hålla reda på vad som gäller och flygbolagen skyller ofta på ”force majour” d.v.s. att förseningen skulle bestå av oförutsedda ovanliga händelser eller katastrofer som står utanför flygbolagens kontroll.

Med hjälp av tjänsten flyghjälp behöver du bara ange dina uppgifter och resedetaljer och flyghjälp driver ditt krav på ersättning mot flygbolagen och hjälper dig att få all den ersättning du har rätt till.

Det spelar ingen roll vem som har köpt biljetten.
Blir du exempelvis försenad på en affärsresa eller en resa som politiker som är betalad av företaget du arbetar för eller av staten, är det du, som passagerare, som kompensationen tillfaller.

Flyghjälp hjälper flygpassagerare med att säkra ekonomisk kompensation för flygförseningar, cancellerade flyg och överbokningar. De är experter på områdets juridik och står för kommunikationen med flygsällskapen, som ofta är restrektiva med att utbetala kompensation.

Börja här