Extra pengar genom studier med CSN bidrag

CSN ger bidrag och lån till studenter och beroende på din livssituation kan du utnyttja detta för att få lite mer pengar att röra dig med.

Om du t.ex. inte har ett jobb och heller inte har rätt till a-kassa kan ett alternativ vara att söka en utbildning och därmed få CSN bidrag och lån utbetalda.

Det handlar inte om stora summor om man jämför med ett välbetalt arbete, men förhoppningsvis kan man med de kunskaper man införskaffar bli mer attraktiv på arbetsmarknaden och lättare få ett jobb. Lånet ska naturligtvis betalas tillbaka men räntan är väldigt låg. Räntan beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad under de senaste tre åren och är t.ex. för 2021 på 0,05%.

En del är in en sådan situation att man kan studera utan att behöva ta hela lånet, t.ex. om man bor gratis hos föräldrar eller har sparat kapital sedan tidigare.

Många väljer ändå att ta lånet då de räknar med att placeringar t.ex. på börsen ska ge en högre avkastning än vad räntan på lånet är. Det etiska i ett sådant handlande kan man naturligtvis diskutera, att ett subventionerat lån som är tänkt att användas till mat och husrum under studietiden används till aktieplaceringar, men det är naturligtvis inget olagligt i tillvägagångssättet.

Även den som har ett fast jobb kan om man har tid över på kvällar och helger få lite extra pengar genom att t.ex. anmäla sig till en kurs på kvartsfart. Då studerar man en fjärdedel så mycket som man skulle ha gjort om man studerade på heltid och kan också ta ut en fjärdedel av studiebidraget och studielånet så länge man klarar av sina studier.
Om man väljer en kurs som man är intresserad av eller inom ett ämne som man har kunskaper i sedan tidigare kan man ofta utan alltför stor ansträngning klara av studier på 25% vid sidan av ett heltidsjobb och man får några tusenlappar extra att röra sig med.

Det är naturligvis ganska orimligt att staten i längden ska subventionera stöd till alla möjliga kurser som man kan tänkas läsa så i rimlighetens namn borde stödet riktas så att fullt studiemedel endast ges till t.ex. utbildningar som ger en yrkesexamen inom bristyrken, men sålänge systemet ser ut som det gör är det fritt fram för alla att utnyttja det.

Den maximala tiden som man kan få studiemedel för är dock motsvarande 6 års heltidsstudier så om man har tänkt att läsa in en yrkesexamen i framtiden får man naturligtvis tänka på att inte förbruka alla studiemedel på kurser som man bara är intresserad av men som inte ökar möjligheterna till jobb.

Skydda SGI

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel blir sjuk, ska vara föräldraledig eller vabba.
Om du inte har en SGI eller den är satt till 0 riskerar du att inte få någon sjukpenning om du blir sjuk och få lägsta ersättningsnivå vid föräldraledighet.

Din SGI beräknas utifrån din inkomst från tjänst, företagande eller tidigare inkomst från tjänst eller företagande. Detta om du har haft en inkomst tidigare som du har skyddat.

Det finns olika sätt att skydda sin sgi, d.v.s. att  ha kvar en tidigare beräknad sgi, t.ex. om man studerar med studiemedel, har ett barn under 1 år års ålder eller ta genom att ta ut föräldrapennning minst fem dagar i veckan:

Studera
Studera med studiemedel eller studera eftergymnasial utbildning minst halvtid. 
Gäller också från det andra kalenderhalvåret det år som personen fyller 20 år för personer som går i grundskola eller gymnasium. 

Arbetssökande
När du är inskriven vid arbetsförmedlingen skyddar du ditt SGI.

Föräldraledig
När du har ett barn under 12 månader eller när du har ett barn över 12 månader och tar ut föräldrapenning minst fem dagar i veckan eller motsvarande tid som du är ledig från ett arbete.

Starta enskild firma eller aktiebolag
Från och med 1 juli 2018 har också företagare ett stärkt skydd av sin sgi. Ändringar i socialförsäkringsbalken innebär bland annat att entreprenörer och personer som studerar på eftergymnasial nivå utan studiemedel får rätt till skydd för sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

För den som startar aktiebolag eller enskild firma så är SGI skyddad under en uppbyggnadsperiod på 36 månader från och med 1 augusti 2018.

Läs mer>>

Om din SGI skulle nollas så påverkar det inte själva föräldrapenningen eftersom den är skyddad under barnets två första år.