Extra pengar genom studier med CSN bidrag

CSN ger bidrag och lån till studenter och beroende på din livssituation kan du utnyttja detta för att få lite mer pengar att röra dig med.

Om du t.ex. inte har ett jobb och heller inte har rätt till a-kassa kan ett alternativ vara att söka en utbildning och därmed få CSN bidrag och lån utbetalda.

Det handlar inte om stora summor om man jämför med ett välbetalt arbete, men förhoppningsvis kan man med de kunskaper man införskaffar bli mer attraktiv på arbetsmarknaden och lättare få ett jobb. Lånet ska naturligtvis betalas tillbaka men räntan är väldigt låg. Räntan beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad under de senaste tre åren och är t.ex. för 2021 på 0,05%.

En del är in en sådan situation att man kan studera utan att behöva ta hela lånet, t.ex. om man bor gratis hos föräldrar eller har sparat kapital sedan tidigare.

Många väljer ändå att ta lånet då de räknar med att placeringar t.ex. på börsen ska ge en högre avkastning än vad räntan på lånet är. Det etiska i ett sådant handlande kan man naturligtvis diskutera, att ett subventionerat lån som är tänkt att användas till mat och husrum under studietiden används till aktieplaceringar, men det är naturligtvis inget olagligt i tillvägagångssättet.

Även den som har ett fast jobb kan om man har tid över på kvällar och helger få lite extra pengar genom att t.ex. anmäla sig till en kurs på kvartsfart. Då studerar man en fjärdedel så mycket som man skulle ha gjort om man studerade på heltid och kan också ta ut en fjärdedel av studiebidraget och studielånet så länge man klarar av sina studier.
Om man väljer en kurs som man är intresserad av eller inom ett ämne som man har kunskaper i sedan tidigare kan man ofta utan alltför stor ansträngning klara av studier på 25% vid sidan av ett heltidsjobb och man får några tusenlappar extra att röra sig med.

Det är naturligvis ganska orimligt att staten i längden ska subventionera stöd till alla möjliga kurser som man kan tänkas läsa så i rimlighetens namn borde stödet riktas så att fullt studiemedel endast ges till t.ex. utbildningar som ger en yrkesexamen inom bristyrken, men sålänge systemet ser ut som det gör är det fritt fram för alla att utnyttja det.

Den maximala tiden som man kan få studiemedel för är dock motsvarande 6 års heltidsstudier så om man har tänkt att läsa in en yrkesexamen i framtiden får man naturligtvis tänka på att inte förbruka alla studiemedel på kurser som man bara är intresserad av men som inte ökar möjligheterna till jobb.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *