Kombinera olika mindre jobb och uppdrag

Många ser en heltidsanställning som ett mål och enda möjligheten för en trygg ekonomi.

Och visst är vårt välfärdssystem skapat för den anställda. Man förväntas söka sig till en heltidsanställning och om man blir av med den kan man få a-kassa och hjälp från arbetsförmedlingen att hitta ett nytt heltidsjobb. Eller om man blir sjukskriven får man också ersättning baserat på tidigare inkomst, s.k. Sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Men fler och fler känner att de inte trivs med att jobba större delen av livet på samma företag eller kommun. Många blir entreprenörer, men det kan periodvis vara svårt att få ett företag att gå runt och då finns det inte alls samma möjlighet till trygghet som för den anställde.

Det finns dock många typer av jobb eller uppdrag som går bra att kombinera med t.ex. eget företagande. Ersättningen kan variera från att kunna faktureras eller betalas ut som lön, till att betalas ut som ersättning baserat på SGI.

Och här har entreprenören en fördel jämfört med arbetstagaren. En heltidsanställning ger en bra och regelbunden inkomst, men man är också beroende av en arbetsgivare och behöver ofta dennes tillstånd om man har uppdrag där man behöver vara borta från jobbet under den normala arbetstiden.

Här är några förslag på uppdrag eller jobb som passar för den vill kombinera olika verksamheter med t.ex. företagande.

Politiker
De flesta som är engagerade politiskt har inte politiken som huvudsysselsättning, utan är vad man kallar fritidspolitiker. Visst krävs det att man lägger ner en del tid som inte ger någon ersättning, men om man blir invald i en nämnd får man ersättning för jnedlagd mötestid etc.Ersättningen baseras på förlorad arbetsinkomst, som man kunde förväntas tjäna in om man istället hade jobbat motsvarande tid, så den som enbart driver eget företag vid sidan av politiken bör ha ett vinstdrivande företag.

Nämndeman
I Tingsrätten sitter, förutom den anställda domaren, ett par nämndemän, som inte behöver ha någon juridisk utbildning. Dessa lekmän ska ge sin syn på vad som anses rättvist i tvister i tingsrätten. Tiden som nämndeman är ca 15 dagar per år och man får ersättning för den tid man lägger ner samt restiden dit.
Nämndemän utses av tradition politiskt, så det kan vara bra att ha kontakter inom ngt politiskt parti om man vill bli utsedd, men man kan också anmäla sitt intresse på blinamndeman.se

Styrelseuppdrag
Som egen företagare kan du också vara aktiv i andra företag genom att bli invald i styrelsen. Ofta söker företagsstyrelser någon specifik kompetens, t.ex. kunskaper inom marknadsföring, ekonomi, it eller liknande, men det kan även vara att man har ett visst kontaktnät som är betydelsefullt. Den roll man får då kan liknas vid en rådgivare till företaget, d.v.s. styrelsen stakar ut vägen som man anser att företaget bör gå. Normalt har man styrelsemöte någon gång per månad, men förväntas även göra en del jobb däremellan. Ofta har man uppgifter som delegerats och som ska förberedas inför styrelsemötet. Ofta varierar arbetsbelastningen beroende på vilken roll man har i en styrelse, där ordförande och kassör oftast har mest att göra.
Man kan också ingå i en förenings styrelse, men det är ofta ett ideelt updrag, men som kan vara lärorikt och ge kontakter eller erfarenheter som leder till uppdrag i företagsstyrelser.Ersättningen kan variera från att vara ingenting i föreningar och mindre företag till över hundra tusen kronor per år i vissa börsbolag. Ersättningen kan också vara aktier i företaget eller optioner som ger rätt att köpa aktien till ett visst pris vilket innebär att ersättningen blir bättre ju bättre det går för företaget.
God man
Om man har ett gott ekonomiskt sinne kan man kan ansöka hos kommunen om att bli ”god man” åt individer som inte själva klarar att hantera sin ekonomi. Det kan vara mycket gamla personer, dementa, förståndshandikappade eller andra personer som själva inte klarar att hantera sin ekonomi. Den mängd jobb som man behöver lägga ner varierar mycket från period till period.Ersättningen ligger normalt på ca 8000kr per år.

Fosterhem
Den som har ett tryggt och stabilt hem kan ansöka om att vara fosterhem, kortare eller längre tidsperioder. Kommunen kan då placera barn, som bedöms fara illa i fosterhemet, längre eller kortare perioder. Ofta handlar det om barn till alkoholister eller missbrukare, men det kan också handla om barn som förlorat sina biologiska föräldrar.
Man får ersättning för att fungera som fosterhem, samt ersättning för merkostnader som mat och slitage.

Hemvärnet
Den som har gått en grundläggande militär utbildning kan ansöka om att vara med i hemvärnet. Vissa krav ställs på fysik etc. Man kan också gå med genom någon av frivilligorganisationerna, t.ex. bilkåren och utbildas till fordonsförare etc.
Man rycker in antingen 4 dagar per år (bevakningskompanier) eller 8 dagar per år (insatskompanier) och får ersättning baserat på uträknad SGI.

Deltidsbrandman
Räddningstjänsten är indelad i ett antal heltidsstationer, ofta belägna i större städer, samt ett antal deltidsstationer, placerade i mindre orter. Deltidsstationerna bemannas av personer som jobbar eller bor så att de kan ta sig till stationen och vara klara för utryckning inom vanligtvis fem minuter. Man har som deltidsbrandman jour t.ex. var tredje vecka och ska då kunna rycka ut inom den angivna tiden.  Man behöver också ha relativt god fysik. Innan anställning görs ett konditionstest och lämplighetsbedömning och man får sedan den betald även under den utbildning som krävs.  Ersättningen är normalt ca 150kr per arbetad timma, 250kr första utryckningstimman och ca 20kr per jourtimme.

 

Tjäna pengar på att hyra ut rum eller hus

För den som vill öka friheten i sitt liv är passiva inkomster något att sträva efter.
Passiva inkomster handlar inte om pengar som kommer från ingenstans, utan i de flesta fall handlar det om ett arbete som görs initialt kan generera pengar även senare när arbetet har avslutats. För att det ska vara fördelaktigt bör pengarna som tjänas in överstiga summan man hade fått om man jobbat som anställd lika länge som den tiden man lagt ner.

Det kanske tydligaste exemplet på passiva inkomster är en författare som tjänar pengar genom att förlaget säljer böcker som denne skrivit vid ett tidigare tillfälle.

Det kan också handla om att tjäna pengar på andra sätt än arbete, t.ex. avkastning på kapital. Även här måste man normalt arbeta initialt för att tjäna ihop startkapitalet.

Att hyra ut ett hus eller del av hus kan också ses som en passiv inkomst. Man får betalt månadsvis, och inte i direkt korrelation till nedlagt arbete med fastigheten. Inkomsten bör också vara avsevärt större, än vad man hade tjänat om man lagt ner motsvarande tid på lönearbete, eftersom man förmodligen också satsat en del tidigare intjänade pengar vid köp av fastigheten.  Alternativet är att låna pengar till köp av fastigheten, vilket är lite mer riskfyllt, men ändå ofta fördelaktigt då bostadslån normalt har låg ränta eftersom man har kvar fastigheten som säkerhet.

Och man behöver inte ha ett flertal lägenheter att hyra ut, utan det kan räcka med ett hus eller lägenhet som man hyr ut för att det ska ge en ansenlig extrainkomst. Kanske man t.o.m. kan hyra ut ett rum i sin befintliga bostad för att minska sina egna boendekostnader.

Även skattereglerna för den som hyr ut rum eller bostad är fördelaktiga.

Du får dels göra ett schablonavdrag från den ersättning (hyran) som du får för uthyrningen. För inkomståret 2013 (2014 års deklaration)  får man göra ett schablonavdrag på 40 000kr per år och bostad.  Om ett par hyrt ut sitt gemensamma sommarhus (som ägs med 50 procent vardera) under år 2013 får var och en göra avdrag med 20 000 kronor (40  000 kronor x 50 procent).

Vid uthyrning av en privatbostadsfastighet (t.ex. villa eller fritidshus) får du dessutom göra avdrag med 20 procent av hyran.

Vid uthyrning av  en privatbostadsrätt eller en hyreslägenhet får du avdrag för den avgift eller hyra som du själv betalar, under den tid som bostaden är uthyrd, och som avser den uthyrda delen. Hyr du ut en bostadsrätt får du inte avdrag för den del av den egna avgiften som avser kapitaltillskott.

Blir det ett överskott av uthyrningen, efter att du gjort de avdrag du har rätt till, ska du betala 30 procent i skatt på detta. Överskottet tas upp som en kapitalinkomst i inkomstdeklarationen.

Cashback med lyoness

Lyoness är ett globalt företag, grundat 2003 som ger möjlighet för medlemmar att få tillbaka pengar när de handlar.
Det finns flera liknande företag, men lyoness är med sin utbredning och mängden anslutna företag ett av de större.
Man erbjuder sina medlemmar fyra sätt att handla på, cashback-kortet, mobilvärdecheckar, presentkort och onlineshopping.

Det finns Över 40 000 anslutna företag och 5000 anslutna onlinebutiker i ett 40-tal länder runt om i världen.

Man kan som medlem också värva fler medlemmar för att på så sätt även få cashback när de handlar.
Tanken är att anslutna butiker ska kunna ge en större rabatt, när de kan nå ut till fler, och att man ska kunna använda
samma kort och få återbäring i en mängd olika butiker, inom olika produktområden.

En del av pengarna i systemet går även till välgörenhet.
År 2008 grundades välgörenhetsstiftelsen, Lyoness Child & Family Foundation.
och år 2011, bildades stiftelsen Greenfinity, en välgörenhetsorganisation som främjar utvecklingen av nya tekniker inom
förnyelsebar energi.