Momentum trading

Momentum betyder rörelse. I ”Momentum trading” försöker man finna aktier som rör sig avsevärt i en viss riktning, understödd av hög volym och försöker att komma in  i denna starkt accelerande rörelse för att åka med momentumtåget till dess att man når önskvärd vinst.  Problemet är att risknivån är hög. Det är lätt att göra missbedömningar.

Naturligtvis har man nytta av att känna till nyhetsflödet och fundamental analys för att ana de reaktioner som kan väntas. Men vanligen har man stöd i sin uppfattning av teknisk analys.

Den som agerar utifrån ”Momentum trading” behöver inte vara daytrader, eftersom att det finns en vetenskapligt dokumentared eftersläpningseffekt i kursrörelser. Den effekten kan pågå i dagar, och då lämpar sig ”Swing trading” bättre än ”daytrading” d.v.s. man kan behålla sina positioner ett par dagar.

Fundamentalanalysen kan med fördel nyttjas till att bedöma hur stor summa som skall satsas. Ett undervärderat bolag har förutsättningarna på sin sida, medan ett högt värderat bolag är riskfyllt.

Den som ägnar sig åt momentumtradig satsar ofta  på  många små vinster, oftast bara spreaden (skillnaden mellan köp- och säljkurs), s.k. scalping. Scalping innebär att man agerar tvärtemot stopplossregeln. Den som agerar utifrån scalping agerar utifrån ”vinststopploss” istället för ”försluststopploss”.
Det är både svårt och riskabelt.  Det innebär att en enda kurskorrigering på flera procent kan radera vinsten av 10 scalpingvinster.

Momentum fungerar bäst i en stadigt stigande marknad. När börsen sjunker, ligger still eller studsar upp och ned är det ingen bra taktik.

Sälja bostad

Att köpa bostad är en ganska lätt ekonomisk kalkyl. Förutom köpeskillingen och lagfartsavgiften, samt ev. kostnaden för nya pantbrev är det egentligen bara räntereduktionen och och fastighetsavgiften man behöver hålla koll på.

Om man säljer en fastighet eller bostadsrätt med vinst ska vinsten beskattas. Vinsten beskattas det år köpekontraktet skrivs under, även om köparen betalar eller får tillträde till fastigheten först året efter. Vinsten redovisas alltså i påföljande års deklaration. Vinstskatten ska betalas den 14 februari respektive 3 maj för att undvika kostnadsränta.

För att räkna ut vinsten tar man försäljningspriset minus inköpspriset minus mäklarkostnader minus utgifter för renovering och  förbättringar. Det är bara förbättringar som utförts försäljningsåret eller något av de fem föregående kalenderåren  och enbart de år då kostnaden för förbättringarna uppgått till 5000kr eller mer.

Det gäller att kunna visa att förbättringar gjorts, men kan kan få avdrag för ett skäligt belopp även om kvitton saknas. I ett rättsfall ansågs t.ex. ett skäligt belopp vara ungefär hälften av de utgifter säljaren yrkat avdrag för. Om man fått rot-avdrag ska förbättringsutgifterna minskas med rot-avdraget.

Om man inte vet inköpspriset kan man hitta den statistiken på lantmateriet.se För köp gjorda före 1952 får man använda 150% av fastighetens taxeringsvärde 1952 som inköpspris. Taxeringsvärdet 1952 kan man få fram på skatteverket.se Om man har byggt nytt utan att ha kll på vad man betalat kan man få vägledning från statistiska centralbyrån, scb.se där man man få statistik över byggkostnader avseende gruppbyggda småhus.

Om man har ett tidigare vinstuppskov ska även det läggas till den vinst man kommer fram till. När man har fått fram en slutlig vinst beräknar man vinstskatten genom att ta 22% av vinsten.

Lär dig känna igen en bubbla

Ekonomiska bubblor är något som har följt mänskligheten genom århundraden. Det kan handla om allt från priset på tulpanlökar till aktier eller fastigheter.

För att känna igen en bubbla bör man titta efter följande egenskaper:

* En bubbla handlar per definition om höga värderingar, som till slut blir ohållbara då spekulanter försöker gissa sig fram till hur marknaden ska utvecklas längre fram.

* Stor tillgång på pengar är en annan förutsättning för bubblor. Gynnsamma förhållanden för att få finansiering, ligger bakom alla fall av marknadshysteri. Det förklaras  med att ett lågt pris på pengar gör att investerare lämnar trygga sparformer som räntor, och blir allt mer riskbenägna.

* Stark kredittillväxt är ett annat riktmärke för prisbubblor.

* Mängden ohederliga aktörer brukar också öka innan en bubbla brister, eftersom starka prisuppgångar lockar till sig lycksökare utan skrupler.

* De djuriska drifterna ökar i bubbeltider. Spekulativ eufori går bland annat att mäta i antalet avslut på börsen och i antal företagsaffärer. Ökad aktivitet ger en signal om att en bubbla växt till sig.

Det som gör bubblorna förädiska är att de ofta blåses upp längre och högre än de flesta kan ana. Innan it-bubblan punkterades i början på 2000-talet var det många som hade varnat för de höga värderingarna i flera år, men när värderingarna fortsatte att stiga ignorerades och bortförklarades dessa varningar. Ett liknande mönster kan ses vad det gäller fastighetspriserna år 2010.