Lär dig känna igen en bubbla

Ekonomiska bubblor är något som har följt mänskligheten genom århundraden. Det kan handla om allt från priset på tulpanlökar till aktier eller fastigheter.

För att känna igen en bubbla bör man titta efter följande egenskaper:

* En bubbla handlar per definition om höga värderingar, som till slut blir ohållbara då spekulanter försöker gissa sig fram till hur marknaden ska utvecklas längre fram.

* Stor tillgång på pengar är en annan förutsättning för bubblor. Gynnsamma förhållanden för att få finansiering, ligger bakom alla fall av marknadshysteri. Det förklaras  med att ett lågt pris på pengar gör att investerare lämnar trygga sparformer som räntor, och blir allt mer riskbenägna.

* Stark kredittillväxt är ett annat riktmärke för prisbubblor.

* Mängden ohederliga aktörer brukar också öka innan en bubbla brister, eftersom starka prisuppgångar lockar till sig lycksökare utan skrupler.

* De djuriska drifterna ökar i bubbeltider. Spekulativ eufori går bland annat att mäta i antalet avslut på börsen och i antal företagsaffärer. Ökad aktivitet ger en signal om att en bubbla växt till sig.

Det som gör bubblorna förädiska är att de ofta blåses upp längre och högre än de flesta kan ana. Innan it-bubblan punkterades i början på 2000-talet var det många som hade varnat för de höga värderingarna i flera år, men när värderingarna fortsatte att stiga ignorerades och bortförklarades dessa varningar. Ett liknande mönster kan ses vad det gäller fastighetspriserna år 2010.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *