Skydda SGI

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel blir sjuk, ska vara föräldraledig eller vabba.
Om du inte har en SGI eller den är satt till 0 riskerar du att inte få någon sjukpenning om du blir sjuk och få lägsta ersättningsnivå vid föräldraledighet.

Din SGI beräknas utifrån din inkomst från tjänst, företagande eller tidigare inkomst från tjänst eller företagande. Detta om du har haft en inkomst tidigare som du har skyddat.

Det finns olika sätt att skydda sin sgi, d.v.s. att  ha kvar en tidigare beräknad sgi, t.ex. om man studerar med studiemedel, har ett barn under 1 år års ålder eller ta genom att ta ut föräldrapennning minst fem dagar i veckan:

Studera
Studera med studiemedel eller studera eftergymnasial utbildning minst halvtid. 
Gäller också från det andra kalenderhalvåret det år som personen fyller 20 år för personer som går i grundskola eller gymnasium. 

Arbetssökande
När du är inskriven vid arbetsförmedlingen skyddar du ditt SGI.

Föräldraledig
När du har ett barn under 12 månader eller när du har ett barn över 12 månader och tar ut föräldrapenning minst fem dagar i veckan eller motsvarande tid som du är ledig från ett arbete.

Starta enskild firma eller aktiebolag
Från och med 1 juli 2018 har också företagare ett stärkt skydd av sin sgi. Ändringar i socialförsäkringsbalken innebär bland annat att entreprenörer och personer som studerar på eftergymnasial nivå utan studiemedel får rätt till skydd för sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

För den som startar aktiebolag eller enskild firma så är SGI skyddad under en uppbyggnadsperiod på 36 månader från och med 1 augusti 2018.

Läs mer>>

Om din SGI skulle nollas så påverkar det inte själva föräldrapenningen eftersom den är skyddad under barnets två första år.