Tjäna på att tjäna över gränsen för inkomstskatt vid sommarjobb eller helgarbete

Den som tjänar under 22 208kr under ett år (2023) t.ex. en student som sommarjobbar eller jobbar extra på helgerna behöver inte deklarera eller betala någon skatt på inkomsten.

Därför är det många som tänker att det kan vara en bra ide att jobba så lite att man hamnar strax under gränsen för inkomstskatt t.ex. vid sommarjobb.

Men faktum är att om man tjänar mer än gränsen för inkomstskatt under ett år så tjänar man in pension för hela den intjänade summan. Men man betalar bara skatt på den del av lönen som överstiger gränsen för inkomstskatt.

Så den 16-åring som sommarjobbar och får ihop en årsinkomst på 22 208 kronor tjänar samtidigt automatiskt ihop en inkomstpension och premiepension på 660 kronor per år från pensionsåldern och livet ut.

Den som sommarjobbar och får en inkomst under året på minst 22 208 kronor före skatt får också en pensionsrätt. Det är den årliga deklarerade inkomsten som ligger till grund för hur mycket som tjänas in till den allmänna pensionen.

Den som sommarjobbar och får en årsinkomst på minst 22 208 kronor får alltså en pensionsrätt på 17,21 procent av lönen.

Varje krona i pensionsrätt utvecklas under hela tiden fram tills man börjar ta ut sin pension. Inkomstpensionen påverkas av den allmänna inkomstutvecklingen i samhället medan premiepensionen påverkas av fondernas värdeutveckling.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *