Från och med den 1 maj kan du äga din lägenhet på samma sätt som man äger en villa. Ägarformen som funnits ute i Europa i flera år ger möjlighet att äga en eller flera lägenheter i ett flerbostadshus, istället för att köpa medlemskap och därmed rätten att bo i en specifik lägenhet från en bostadsförening. Till skillnad från en bostadsrättslägenhet räknas en ägarlägenhet som en enskild fastighet på samma sätt som en villa och vid köp får man en lagfart. Ägaren får därmed disponera lägenheten och renovera efter eget huvud utan att först prata med någon förening.

Om man köper en ägarlägenhet så behövs heller inget tillstånd för att hyra ut lägenheten. Dock så gäller samma regler för hyressättning utifrån bruksvärdet som vid vanlig uthyrning av en hyreslägenhet.

Underhåll och andra gemensamma aktiviteter är tänkt att skötas av en gemensamhetsförening, liknande en villaförening.