Annonsera på bloggar

Utvecklingen på internet har gått snabbt. Redan när internet var ungt började en del av företagens annonsbudget läggas online istället för på annonser i tryckt media, radio eller tv-reklam. Ofta handlade det då om annonsbanners, gärna färgstarka och blinkande för att dra uppmärksamheten till sig.  Fördelen var spårbarheten. Man kunde lätt mäta, inte bara hur många exponeringar en banner fått, utan även hur många som klickade på den och t.o.m. hur många som t.ex. handlade i en webbutik efter att ha klickat på bannern.

Men med tiden började banners kännas påträngande. Användarna lärde sig att ignorera banners, eller så installerades program för att blockera reklambanners. Men det innebär inte slutet för annonsering online. Men istället för banners så är det vanligare med betalda länkar eller sponsrade blogginlägg. Detta är t.ex. ett sponsrat inlägg.

Fördelarna med sponsrade inlägg är flera. Man kan nå ut med ett mer detaljerat budskap än vad bara en bannerbild förmår. Och man kan lättare välja vad man vill göra reklam för. Jag hade t.ex. inte lagt in detta inlägg om jag inte hade stått bakom budskapet. Annonsören kan alltså styra innehållet i ett inlägg, men bara inom de ramar som bloggaren kan stå för.
Nackdelen med sponsrade inlägg är att annonsören behöver nå ut på en mängd bloggar för att nå sin målgrupp. Och det kan bli komplicerat att förhandla fram ersättning, kontrollera innehållet och ha kontakten med en mängd olika bloggar.

Men det finns en lösning även på detta problem. På samma sätt som det finns affiliatenätverk, för bannerannonsering så finns det nätverk för annonsering på bloggar.
 Tourn,  som sponsrat detta inlägg är ett sådant nätverk som har över 6500 svenska bloggar i sitt nätverk. Ett företag kan skapa en kampanj och få ut den på nätverkets bloggar utan att ha direktkontakt med de enskilda bloggarna.
Det fungerar så att bloggarna kan anmäla sig till företagets kampanj och företaget kan sedan direkt välja vilka bloggar de vill samarbeta med och därigenom ha full kontroll över sin budget och kampanjens spridning.

Sponsrat inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *