Genomsnittlig veckopeng eller månadspeng i Sverige

2016 fick svenska tolvåringar i genomsnitt 260 kronor i månadspeng. Den genomsnittlige tolvåringens månadspeng har sen 1986 ökat med 73 procent, räknat i fasta priser och justerat för inflationen.

Det är en ökning som nästan följer den svenska inkomstutvecklingen och vuxna behöver arbeta mindre tid idag för att få ihop till månadspengen, 2,1 timmar 2016 jämfört med 2,3 timmar 1986.
Fickpengar – ålder och genomsnittligt belopp per månad

Ålder 2015 2013
6-8 år 90 kronor/månad          79 kronor/månad
9-11 år 148 kronor/månad 164 kronor/månad
12-14 år 320 kronor/månad 317 kronor/månad
15-17 år 737 kronor/ månad 691 kronor/månad

En kommentar till “Genomsnittlig veckopeng eller månadspeng i Sverige”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *