Medborgarlön (basinkomst) en villkorslös grundinkomst

Diskussionen om basinkomst eller medborgarlön d.v.s. en villkorslös grundinkomst för medborgarna i en stat är mycket gammal. Den framfördes redan i Thomas Mores ”Utopia” för 500 år sedan.

Medborgarlönen är tänkt att ersätta alla andra bidrag t.ex. socialbidrag, erbetslöshetsersättning, sjukpenning osv.

Att ersättningen ligger kvar oavsett om man har jobb eller inte brukar  ses som en av grundpremisserna för ett system med basinkomst.

Begränsade försök med basinkomst har gjorts i en rad länder bl.a.  USA och Namibia.

Nu genomförs också mindre försök i Finland och även i den nederländska staden Utrecht. Försöket i Nederländerna omfattar  bara 250 personer  som ska få motsvarande 960 euro i månaden. Även i den kanadensiska delstaten Ontario är ett projekt kring medborgarlön på gång.

I försöket i Finland  ingår 2.000 slumpmässigt utvalda arbetslösa personer som tidigare fått arbetslöshetsersättning av FPA, finlands motsvarighet till försäkringskassan. Basinkomstnivån på 560 euro i månaden, ungefär 5.500 kronor, motsvarar ungefär de finländska grundtrygghetsförmånerna i dag, efter skatt. Basinkomsten kommer inte trappas ner även om försökspersonerna får en anställning.

Tanken är att få klarhet i  huruvida sysselsättningsgraden för den försöksgrupp som får basinkomst avviker från sysselsättningsgraden för den kontrollgrupp som följer det nuvarande systemet och se ifall basinkomst kan minska fattigdom och social utslagning, minska byråkratin kring sociala bidrag och uppmuntra till att söka jobb.

 

 

I somras folkomröstade Schweiz om att införa medborgarlön men där blev det ett nej.

Argumenten för basinkomst är av såväl ekonomisk som politisk och filosofisk karaktär.

Det vanligaste argumentet är att alla medborgare har rätt att få sina basbehov uppfyllda samt att administrationen kring bidragsbedömningar och utbetalningar skulle minska kraftigt och att medborgarlön skulle  kunna eliminera risken för extrem fattigdom utan att motverka en flexibel arbetsmarknad.

En moralisk invändning mot basinkomst är att den som får ekonomiskt bidrag från staten bör bidra med något själv samt att det skulle minska individers motivation att ta ett arbete.

Men den vanligaste kritiken är  att basinkomst är för dyrt. Det beror naturligtvis på vilken nivå den ligger på, men det finns de som menar att den blir ekonomiskt ogenomförbar även om den läggs på en så låg nivå att den i praktiken blir meningslös.

Det finns följaktligen partier både till höger och till vänster som förespråkar basinkomst. På Island förordar t.ex. framgångsrika Piratpartiet basinkomst.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *