Regelbunden inkomst med utdelningsaktier

En strategi vid investering i aktier är att investera i företag som ger hög direktavkastning och som har haft en bra utdelningstillväxt. Aktieutdelning innebär alltså att företaget istället för att återinvestera hela bolagets vinst, delar ut en del av vinsten till aktieägarna.

Om man som investerare dessutom återinvesterar utdelningarna genom att köpa nya aktier kommer aktieinkomsterna att stiga exponentiellt.
Efter att ha återinvesterat utdelningen så har man fler antal aktier och därmed kommer nästa utdelning öka automatisk. Om man dessutom investerar i företag som har en ökande utdelningstillväxt så kommer effekten bli större. Om summan som delas ut är liten kan det naturligtvis vara ide att vänta med att återinvestera tills man har ett lite större belopp för att undvika onödigt höga courtageavgifter.

Till skillnad från att investera i aktier som man tror kommer att ha en kommande värdeökning där man först får tillgång till pengarna vid en försäljning, så ger utdelningarna ett löpande kassaflöde, d.v.s. regelbundna utbetalningar, en form av passiv inkomst, eller pengar som kan återinvesteras i samma eller andra investeringar.

En annan fördel med utdelningsaktier är att de företag som betalar ut stabila växande utdelningar lockar många investerare och fondförvaltare som söker lite säkrare vinster och trygghet. Därför är det en säkrare investering med lite lägre risk än många andra aktier.

Man mäter hur stor del av en investering som man får tillbaka varje år genom att ange direktavkastningen. Om man köpt aktier i ett företag för 1000kr och får 50kr i årlig utdelning så är direktavkastningen 5%.

Hög och stabil direktavkastning kan ses som en kvalitetsstämpel eftersom det indikerar att en god balansräkning och att bolaget tror på en god framtida intjäningsförmåga.

En bra utdelningsaktie måste ha stabilt kassaflöde och balansräkning. Utdelningstillväxt och utdelningsandel är ett bra tecken om man vill hitta ett bra bolag. Man brukar säga att ”utdelningen ljuger inte”. Eftersom utdelningar är pengar som betalas ut till aktieägare vilket gör att det inte går att manipulera lika lätt som vinster och andra finansiella siffror. Det vill säga pappers vinster kan lura men verkliga kontanter går inte förfalska.

Det är lättare vara långsiktigt – Fokusering på den årliga- och kvartalsutdelningarna gör att man värderar utdelningsaktier. Eftersom man tänker mer som företagsägare och inte som kortsiktig spekulant. Vilket gör att man inte faller för kortsiktig tänkande. Utdelningsaktier kan behållas under lång tid vilket gör att man inte behöver betala regelbundet courtage som man måste göra om man köper och säljer aktier ofta.

Utdelningsinvestering ger stor avkastningen över en längre period. Många som har investerat för 30-40 år sedan har fått lika mycket eller mer varje år genom utdelningar, än vad de har investerat.

En vanlig frågeställning är ju om företag verkligen ska  dela ut till aktieägarna?

Teoretisk så är det alltid bättre om bolaget kan klara att förvalta vinsterna själva istället att dela ut till aktieägarna. Eftersom då slipper man utdelningsbeskattningen och samtidigt finns det bra anledning varför man har valt att investera i företaget som förmodligen har högra avkastning på eget kapital.

Till exempel Warren Buffet investerar främst i bolag som inte delar ut till aktieägarna och de bolag där Warren Buffet är en aktiv ägare delar heller inte ut till aktieägarna, utan återinvesterar vinsten själva.

Ett motargument till detta är att företaget bör fokusera på det de är duktiga på, sin egen verksamhet och inte att förvalta vinsterna för aktieägarna. Risken är också stort att pengarna förvaltas mediokert under en längre tid.
Om det är ett mindre bolag som behöver kapitalet för att växa kan det naturligtvis vara motiverat att dela ut väldigt lite eller nästan ingenting av vinsten, men dessa bolag har också betydligt högre risk.

En fördel med utdelningsaktier är att du vet när du får dina utbetalningar. De flesta svenska aktier betalar ut en gång per år, men det finns amerikanska aktier som betalar ut varje månad. Genom att kombinera olika aktier kan man få regelbundna utdelningar under året. Här finns en utdelningskalender där man kan se när olika aktier ger utdelning.

Boken ”The single Best Investment” handlar om aktieutdelning och framför allt fördelen med utdelningstillväxten. Boken är skriven av författaren Lovell Miller.

Det är viktigt att titta på utdelningshistoriken och utdelningstillväxt innan du köper en aktie. Även om man vill ha en hög utdelning så vill man inte att alltför stor andel av bolagets vinst avsätts till utdelning eftersom risken då finns att bolaget tvingas sänka utdelningen i framtiden om resultatet blir sämre. En utdelning på mellan 30-70 procent kan vara motiverat.

Det kan också vara intressant att titta på bolagets kassaflöde. Kassaflödet visar summan av bolagets in- och utbetalningar under en viss tid. Det man bör kontrollera är att bolaget har större kassaflöden efter investeringar än vad bolaget ger i utdelning.

Genom att titta på balansräkningen kan man också se hur stor del av bolagets tillgångar som har finansierats med lån respektive med eget kapital. Minst 30 procent av bolagets tillgångar bör vara finansierade med eget kapital, d.v.s. en soliditet på 30%. En svag soliditet ökar risken att bolagets pengar tar slut och man kan då behöva minska eller helt ta bort utdelningen i framtiden.

Här kan du läsa om fler saker som är viktigt att tänka på vid köp av utdelningsaktier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *