Tjäna pengar på sjunkande eller stigande elpriser

Kraftiga prisökningar på el ger dyrare elräkningar. Men det går att tjäna pengar även när elpriset stiger även om man inte äger något kärnkraftverk eller vindkraftverk.  Det kan man göra via elcertifikat t.ex. via handelsbanken. Bankens nya elcertifikat med hävstångseffekt gör att du kan tjäna pengar när elpriset stiger. Eller när det sjunker om du vill spekulera i nedgång.

Detta då certifiktatet finns både som ”bull” och ”bear”, där ”bull” stiger med elpriset medan ”bear” stiger när elpriset faller. Båda certifikaten handlas på Stockholmsbörsen.


Handelsbankens elcertifikat följer förändringen på de kvartalskontrakt som handlas på den nordiska elbörsen Nordpool. När elpriset stiger kommer bankens bullcertifikat att gå upp dubbelt så mycket som den procentuella ökningen på kvartalskontrakten.

Samtidigt kommer värdet på elcertifikaten att minska i dubbelt så hög takt som kvartalskontrakten när priset på el sjunker. Under 2009 steg Handelsbankens elindex med 7,8 procent, vilket skulle ha resulterat i en avkastning på 15,6 procent för den som har köpt bullcertifikatet, och tvärtom för bearcertifikatet.