Lycklig av rikedom

Brittiska psykologer har i en studie som ofattade 10000 personer studerat sambandet mellan hur mycket människor tjänar och hur lyckliga de säger sig vara. I motsats till den gängse uppfattningen att det inte går att köpa lycka för pengarna så visade det sig att vi faktiskt blir lyckligare av rikedom.

Det gäller dock främst så länge man själv är den som har mest pengar i relation till människorna omkring sig. Om andra i ens närhet har mer pengar än en själv minskar nämligen tillfredsställelsen och känslan av personlig lycka.

Tidigare forskning visar att människor som känner sig materiellt underlägsna riskerar i högre grad att drabbas av sjukdomar.