Algoritmen som skapar en bästsäljare

Många har funderat över vad som skapar en bästsäljande bok och Jodie Archer och Matthew L Jockers har gått längre än så och skrivit en bok på temat; The bestseller code: Anatomy of The blockbuster novel.
Dels är det naturligtvis litterära aspekter som spelar in. Det ska vara en i sin genre bra bok med potential att nå stora läsargrupper. Men även bokmarknafsstrukturen spelar in. För förlaget är det mer lönsamt att sälja mycket av en bok än ganska mycket av flera vilket gör att ett fåtal böcker med potential marknadsförs stort. Även en psykologisk faktor spelar in. Vi vill läsa det vi känner igen och det andra läser så redan uppmärksammade titlar blir lätt mer framgångsrika.

Genom att jämföra upplägget i 500 titlar som legat på New York Times bästsäljarlista har man identifierat skillnader mellan bestseller och andra mindre framgångsrika romaner. Och bästsäljarna har likheter i sin dramatiska uppbyggnad och bästsäljarna använder en av sju återkommande intrigsukturer. Bästsäljarna har också en tematisk uppbyggnad som är påfallande stabil. De kommersiellt framgångsrika utgörs i hög grad av renodlade berättelser och har få bihsndlingar och stickspår. De är alltså mindre komplexa berättelser. Utmärkande är också deras vardagliga småtrista teman t.ex. arbete vardag och familj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *