Med tillgångar på över 20 000kr tillhör du den rikaste halvan av befolkningen

Cirka 500.000 kronor skulle varje människa äga, om de globala tillgångarna fördelades jämnt mellan alla vuxna i världen.

Institutet definierar tillgångar som värdet av fastigheter, sparade pengar och aktier minus skulderna.

Men i verkligheten äger världens rikaste 10 procent nästan 90 procent av tillgångarna.

Det räcker med tillgångar på över 20.000 kronor för att äga mer än halva jordens befolkning.

Den som äger tillgångar över motsvarande 660.000 kronor tillhör de rikaste 10% av befolkningen. Och den som äger mer än motsvarande cirka 6,9 miljoner kronor tillhör den rikaste procenten i världen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *