Därför kan börsen sjunka djupare än vårens botten

Börsen brukar normalt bottna 3-6 månader före konjunkturen. Så behöver det dock inte bli denna gång.

Många spanar efter slutet på den amerikanska recessionen. Med några ljusglimtar i makrostatistiken under de senaste månaderna har allt fler recessionsslutet i sikte. För börsen har det inneburit att rekordpessimism på kort tid förbytts i förbluffande stor optimism.

Många bedömare ser slutet på den amerikanska lågkonjunkturen under andra halvåret i år. Så sent som i helgen var Goldman Sachs ekonomer ute med en ny prognos om att USA återvänder till positiv tillväxt i det tredje kvartalet i år. Samtidigt visar en undersökning bland institutionella placerare från Citigroup att tredje kvartalet är kvartalet då flest tror att USA lämnar lågkonjunkturen bakom sig.

Anta att USA-ekonomin vänder under tredje kvartalet. Om börsen gör som den brukar och bottnar 3-6 månader före borde börsen bottnat någon gång under första halvåret. Därför tror många att det var botten vi såg i början av mars 09.

Dock talar mycket för att utvecklingen framöver med stor sannolikhet blir negativ. Det finns nämligen faktorer som talar för att värdet av att finna slutet på den amerikanska recessionen inte är så stort denna gång – precis som det var vid lågkonjunkturen efter millennieskiftet. Då bottnade USA-börserna tillfälligt i mitten av september 2001 och steg snabbt med drygt 20 procent till början av december. USA lämnade recessionen i november. Den slutliga börsbotten kom dock först i oktober 2002 – ett år senare – efter ett ras på 34 procent från decembertoppen.

Att börsen bottnade så sent berodde sannolikt på att värderingen, ur ett långsiktigt perspektiv, var mycket hög i september 2001. I oktober 2002 var värderingen lägre, men ändå oattraktiv ur ett långsiktigt perspektiv.

 

I dag har vi lägre värdering på aktiemarknaden än 2001. Ur ett långsiktigt perspektiv är den emellertid långt ifrån fantastisk. OCh den är baserad på siffror som kanske inte kommer att uppfyllas. Efter 2002 tog sig företagens vinster på några år till nya rekordnivåer. I dag vågar inte ens de mest inbitna optimisterna tala om en så snabb återhämtning.

Goldman Sachs ser en mycket svag återhämtning med deflation, arbetslöshet som fortsätter upp och mycket låg tillväxt. Inte undra på det när skuldsättningen är skyhög och kreditmarknaden tuff.

Med en värdering kring det långsiktiga snittet och – i bästa fall – en svag återhämtning från andra halvåret är det svårt att se hur detta ska vara startskottet på nästa stora uppgångsfas på börsen. Nya bottnar kan knappast uteslutas om läget förvärras. Man ska komma ihåg att det är en bra bit ner till värderingsnivåerna från lågkonjunkturerna på 1970- och 1980-talet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *