Fukt och vattenskador kan vara förödande för ekonomin

 

En vanlig skada på ett hus är någon form av fukt eller vattenskada. Det kan vara regn som kommer in genom taket, rör som fryser sönder eller vattenskada som orsakas av stopp i avlopp eller att man helt enkelt har glömt att stänga av en kran.

Kontrollera tak och väggar
Många vattenskador går att förebygga.  Det första man ska göra är att kontrollera tak och andra vägar som vatten kan komma in i huset. Anledningen till det är att de flesta hem och villaförsäkringar inte täcker skador som orsakas av att vatten kommer in utifrån.  Det innebär att om det regnar in  så riskerar du att behöva stå för hela kostnaden för skadan själv.

Stäng av vattnet när du är bortrest
Sönderfrusna rör drabbar oftast sommarstugor eller annat icke permanent boende.  Detta då de ofta står obebodda den kalla årstiden och även om man har viss grundvärme på så kan det vara delar av huset eller i rör som ligger nära ytterväggen som riskerar att frysa.  Den bästa förebyggande åtgärden för att hindra stora skador p.g.a.  denna orsak är att stänga av vattnet som kommer in i huset när man ska vara borta en längre tid, eller stänga av pumpen om man har egen brunn.  Då kommer det inte bli någon stor översvämning även om ett rör skulle spricka.

Kontrollera effekterna av en vattenskada
En vattenskada kan dock medföra värre konsekvenser än man först kan se. Om vatten letar sig in i golv och väggar finns det risk för mögeltillväxt vilken kan vara en hälsofara och förstöra stora delar av huset.  Detta är svårt att upptäcka och bedöm själv, så för att kunna bedöma effekterna efter en vattenskada kan man behöva anlita någon som mäter fuktigheten i golv eller väggar och bedömer risken för mögelkontaminering. Utifrån detta kan man bedöma skador samt att identifiera nödvändiga åtgärder.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *