Risk för kursras på bitcoins

Priset på den virtuella valutan Bitcoin har skjutit i höjden i år, från nivåer på drygt 10 dollar i början av 2012 till toppar nära 1000 dollar under slutet av 2013.

Alla världens övriga  valutor är knutna till länder och centralbanker, men uppstickaren Bitcoin står på egna ben och skapas via så kallade peer to peer-nätverk. Dit kan vem som helst ansluta sig och där journalförs alla transaktioner som görs. I en förutbestämd takt – var tionde minut- skapas 25 nya bitcoins. Bitcoins kan överföras snabbt digitalt mellan användare utan  att  en tredje part är inblandad.

Valutan har uppmärksammats bl.a. när en person i USA sålt ett hus i valutan och en familj från Austin rapporteras ha sålt en  Porsche av modell 2007 Porsche Cayman S, för 300 bitcoins enligt  Huffington Post.

Dessa extrema kursrörelserna är ett tecken på att det är en bubbla oavsett på vilken marknad du tittar. Det är alltså mycket hög risk att spekulera i bitcoins i dagsläget.

Men samtidigt som många varnar för att valutan står inför en ny bubbla så har bitcoins  på sina håll  börjat accepteras som betalning för både internettjänster och vanliga varor och 2013 öppnar världens första bankomat för nätvalutan på krisens Cypern.

Värdet för bitcoins upplevde en kraftig uppgång och fall i mitten av år 2011 då valutan under ett par månaders tid gick från några få dollar för att toppa på ca 30 dollar och sedan falla tillbaka till ca 3 dollar innan året var slut.

Den kraftiga kursökningen i början av 2013 innebär att de ca 11 miljoner bitcoins som finns i omlopp har ett samlat värde av  över  1,5 miljarder dollar.

Den totala mängden bitcoins ökar kontinuerligt men ska inte kunna överstiga 21 miljoner i antal. Så det som talar för valutan är att den inte har mindre risk att drabbas av inflation och tappa sin köpkraft såvida inte personer och affärer slutar använda valutan.

Men det är just där som valutan har sin akilleshäl. Genom att den inte är kopplad till något land eller centralbank finns risken att förtroendet snabbt sjunker.

Läs mer på projekthemsidan för bitcoins och bitcoins wiki och följ kursen på bitcoinwatch eller bitcoincharts.

En kommentar till “Risk för kursras på bitcoins”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *