Min pension och din pension

Pension från staten.

Summan som sätts av  till det statliga pensionssystemet motsvarar 18,5 procent av lönen. Den största delen av avgiften, 16 procent, går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen som var och en får placera själv i PPM-fonder. Man tjänar in statlig pension på alla skattepliktiga inkomster upp till en inkomst på 29.100 kronor i månaden. Högre inkomster ger ingen statlig pension.

Inkomstpension

Inkomstpensionen ersätter folkpensionen och ATP-pensionen i det gamla pensionssystemet. Och de som är födda 1954 eller senare omfattas helt av det nya pensionssystemet med inkomstpension. Men de som är födda 1953 eller tidigare får både inkomstpension från det nya systemet och något som kallas tilläggspension från det gamla systemet. Tilläggspension är ett nytt namn för det som tidigare hette folkpension och ATP. Hur mycket inkomstpension och tilläggspension var och en tjänat in framgår av uppgifterna i det orange kuvertet som Försäkringskassan skickar ut varje år. Där finns också en prognos för hur stor inkomstpensionen tillsammans med eventuell tilläggspension blir när man går i pension.

Premiepension.

Den som vill kan själv placera premiepensionen i fonder genom Premiepensionsmyndigheten PPM. För den som inte väljer någon fond placeras pengarna i statliga Sjunde AP-fondens premiesparfond. Uppgifter om hur mycket PPM-fonderna är värda och en prognos för hur mycket de kan ge i pension i framtiden redovisas också i det orange kuvertet från Försäkringskassan.

Garantipension

Den som själv inte har arbetat ihop en tillräcklig pension garanteras en utfyllnad med garantipension. Utfyllnaden finansieras via statsbudgeten. Garantipensionen kan tidigast betalas ut från 65 års ålder. För att få rätt till garantipension måste du ha bott minst tre år i Sverige. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar storleken på garantipensionen motsvarande det antal bosättningsår du har. Har du till exempel bott 20 år i Sverige har du rätt till halv garantipension.


pension
pension

Pension från arbetsgivare.

Avtalspension

Facken och arbetsgivarna har i många fall kommit överens om avtalspension, även kallad tjänstepension. Alla anställda på arbetsplatser med kollektivavtal, 90 procent av löntagarna, tjänar in avtalspension. Arbetsgivaren betalar in premien till avtalspensionen och grundregeln är att den ger ungefär 10 procent av lönen. Det finns fyra olika system för avtalspensionerna.

KPL_KL (PFA) för anställda i kommuner och landsting.

PA-03 för statligt anställda.

ITP för privatanställda tjänstemän med kollektivavtal.

SAF-LO-avtalspension för privatanställda arbetare.

Alla får placera hela eller delar av sin avtalspension själva i traditionellt pensionssparande eller i fonder. Alla får också ett brev från pensionsbolagen varje år där det står hur mycket avtalspensionen är värd och en prognos för hur stor pensionen blir i framtiden.

Privat pensionssparande.

Den som vill avstå en del av sin lön i dag för att få mer pengar som pensionär kan pensionsspara privat. Alla kan få göra avdrag för pensionssparande på upp till 12000kr per år. Det privata pensionssparandet läggs ovanpå den statliga pensionen och avtalspensionen. De andra pensionerna minskas aldrig på grund av att man tar ut en privat pension. Bolagen skickar ut uppgifter om hur mycket sparandet är värt varje år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *