Prisbasbeloppet sänks 2010

Prisbasbeloppet sänks nästa år med 400 kronor jämfört med beloppet för 2009. Det innebär att prisbasbeloppet blir 42 400 kronor 2010.Det förhöjda prisbasbeloppet, som bland annat ligger till grund för pensionspoäng, sänks med 300 kronor till 43 300 kronor för 2010.

Beräkningarna av prisbasbeloppet görs av SCB utifrån förändringar av konsumentprisindex. Både prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska även godkännas av regeringen.

Det är första gången prisbasbeloppet sänks. För garantipensionärerna ger sänkningen mellan 63 och 73 kronor lägre pension per månad.
Den högsta sjukpenningen sänks med 6 kronor per dag och den högsta sjukpenninggrundande inkomsten från 321 000 till 318 000 kronor om året. Även föräldrapenningen påverkas. Den sänks med 8 kronor per dag, och studiemedel sänks med 73 kronor per fyraveckorsperiod. Fribeloppet för studenter sänks med 1000 kronor per år från 107 000 kronor till 106 000.

Detta får till följd att många kommer få mindre marginaler. Speciellt då höga råvarupriser kommer ge högre priser på sikt trots att konsumentprisindex minskat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *